ADDIKO BANK d.d.

Adresa: Slavonska avenija 6
Poštanski broj i grad : 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
Matični broj: 1198947
IBAN: HR6025000091000000013
SWIFT adresa: HAAB HR 22

ADDIKO BANK d.d.

Web adresa: www.addiko.hr
Kontakt telefon: 0800 1414
Kontakt mail: info.hr@addiko.com
Društvene mreže: Facebook  Instagram Twitter  LinkedIn  YouTube

ADDIKO BANK d.d.

Predsjednik uprave: Mario Žižek

Članovi uprave:

 • Ivan Jandrić
 • Jasna Širola
 • Dubravko-Ante Mlikotić

ADDIKO BANK d.d.

Članovi nadzornog odbora:

 • Hans Hermann Anton Lotter
 • Edgar Flaggl
 • Nicholas John Tesseyman
 • Tomislav Perović
 • Csongor Bulcsu Nemeth

BANKA KOVANICA d.d.

Adresa: Petra Preradovića 29
Poštanski broj i grad : 42000 Varaždin
OIB: 33039197637
Matični broj: 1326287
IBAN: HR0941330061011111116
SWIFT adresa: SKOV HR 22

BANKA KOVANICA d.d.

Web adresa: www.kovanica.hr
Kontakt telefon: 00 385 42 403 403
Kontakt mail: kovanica@kovanica.hr
Društvene mreže: Facebook

BANKA KOVANICA d.d.

Predsjednik uprave: Nicola Ceccaroli

Članovi uprave:

 • Ivan Mužić

BANKA KOVANICA d.d.

Članovi nadzornog odbora:

 • Emanuele Restelli Prandoni Della Fratta

BKS BANK AG

Glavna podružnica Rijeka

Adresa: Mljekarski trg 3
Poštanski broj i grad : 51000 Rijeka
OIB: 02138784111
Matični broj: 40364313
IBAN: HR5724880011011111116
SWIFT adresa: BFKK HR 22

BKS BANK AG

Web adresa: www.bks.hr
Kontakt telefon: 00 385 51 353 555
Kontakt mail: info@bks.hr

BKS BANK AG

Predsjednik uprave: Goran Rameša

Članovi uprave:

 • Christian Peter Pettinger

CROATIA BANKA d.d.

Adresa: Roberta Frangeša Mihanovića 9
Poštanski broj i grad : 10000 Zagreb
OIB: 32247795989
Matični broj: 03467988
IBAN: HR0324850031000009027
SWIFT adresa: CROA HR 2X

CROATIA BANKA d.d.

Web adresa: www.croatiabanka.hr
Kontakt telefon: 0800 57 57
Kontakt mail: pr@croatiabanka.hr

CROATIA BANKA d.d.

Predsjednik uprave: Danijel Luković

Članovi uprave:

 • Tadija Vrdoljak

CROATIA BANKA d.d.

Članovi nadzornog odbora:

 • Maruška Vizek
 • Josip Lozančić
 • Branka Grabovac
 • Zdenka Pogarčić
 • Ana Michieli Pavuna

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Adresa: Jadranski trg 3A
Poštanski broj i grad : 51000 Rijeka
OIB: 23057039320
Matični broj: 3337367
IBAN: HR9524020061031262160
SWIFT adresa: ESBC HR 22

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Web adresa: www.erstebank.hr
Kontakt telefon: 0800 7890, 072 555 555, +385 (51)365 591
Kontakt mail: erstebank@erstebank.hr
Društvene mreže: Facebook LinkedIn YouTube Google+ Flickr

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Predsjednik uprave: Christoph Schoefboeck

Članovi uprave:

 • Borislav Centner
 • Martin Hornig
 • Slađana Jagar
 • Zdenko Matak

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Članovi nadzornog odbora:

 • Willibald Cernko
 • Sava Ivanov Dalbokov
 • Franz Kerber
 • Hannes Frotzbacher
 • Judit Ágnes Havasi
 • Renate Veronika Ferlitz
 • Nikolai Leo de Arnoldi

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb

Adresa: Jurišićeva 4
Poštanski broj i grad : 10000 Zagreb
OIB: 87939104217
Matični broj: 3777928
IBAN: HR4623900011070000029
SWIFT adresa: HPBZ HR 2X

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb

Web adresa: www.hpb.hr
Kontakt telefon: 0800 472 472, 072 472 472, +385 1 4890 365
Kontakt mail: hpb@hpb.hr
Društvene mreže: Facebook LinkedIn YouTube

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb

Predsjednik uprave: Tomislav Vuić

Članovi uprave:

 • Mladen Mrvelj
 • Domagoj Karadjole

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb

Članovi nadzornog odbora:

 • Marijana Miličević
 • Željko Lovrinčević
 • Marijana Vuraić Kudeljan

IMEX BANKA d.d. Split

Adresa: Tolstojeva 6
Poštanski broj i grad : 21000 Split
OIB: 99326633206
Matični broj: 0971359
IBAN: HR4024920081011111116
SWIFT adresa: IMXX HR 22

IMEX BANKA d.d. Split

Web adresa: www.imexbanka.hr
Kontakt telefon: 00 385 21 406 100
Kontakt mail: info@imexbanka.hr

IMEX BANKA d.d. Split

Predsjednik uprave: Gordan Miler

Članovi uprave:

 • Hrvoje Glogolja
 • Ružica Šarić

IMEX BANKA d.d. Split

Članovi nadzornog odbora:

 • Darko Medak
 • Vinko Belak
 • Mihovil Anđelinović

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag

Adresa: Ernesta Miloša 1
Poštanski broj i grad : 52470, Umag
OIB: 65723536010
Matični broj: 3463958
IBAN: HR7723800061000000005
SWIFT adresa: ISKB HR 2X

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag

Web adresa: www.ikb.hr
Kontakt telefon: 00 385 52 702 300
Kontakt mail: callcentar@ikb.hr

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag

Predsjednik uprave: Miro Dodić
Članovi uprave:

 • Klaudija Paljuh
 • Emanuela Vukadinović

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag

Članovi nadzornog odbora:

 • Milan Travan
 • Edo Ivančić
 • Marijan Kovačić
 • Milenko Opačić
 • Anton Belušić

JADRANSKA BANKA d.d. Šibenik

Adresa: Ante Starčevića 4
Poštanski broj i grad : 22000, Šibenik
OIB: 02899494784
Matični broj: 3019349
IBAN: HR8624110061011111116
SWIFT adresa: JADR HR 2X

JADRANSKA BANKA d.d. Šibenik

Web adresa: www.jadranska-banka.hr
Kontakt telefon: 00 385 22 242 242, 00 385 22 242 101
Kontakt mail: banka@jaba.hr

JADRANSKA BANKA d.d. Šibenik

Predsjednik uprave: Mato Filipović
Članovi uprave:

 • Alan Herjavec

JADRANSKA BANKA d.d. Šibenik

Članovi nadzornog odbora:

 • David Tomašek
 • Lada Milinović
 • Antonijo Lokas

J&T BANKA d.d. Varaždin

Adresa: Aleja kralja Zvonimira 1
Poštanski broj i grad : 42000, Varaždin
OIB: 38182927268
Matični broj: 0675539
IBAN: HR7724890041006755391
SWIFT adresa: VBVZ HR 22

J&T BANKA d.d. Varaždin

Web adresa: www.jtbanka.hr
Kontakt telefon: 0800 8222
Kontakt mail: 0800@jtbanka.hr

J&T BANKA d.d. Varaždin

Predsjednik uprave: Hrvoje Draksler
Članovi uprave:

 • Petar Rajković

J&T BANKA d.d. Varaždin

Članovi nadzornog odbora:

 • Igor Kováč
 • Željko Filipović
 • Jan Kotek
 • Július Strapek
 • Juraj Lalík

KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac

Adresa: Ivana Gorana Kovačića 1
Poštanski broj i grad : 47000, Karlovac
OIB: 08106331075
Matični broj: 3123014
IBAN: HR5224000081011111116
SWIFT adresa: KALC HR 2X

KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac

Web adresa: www.kaba.hr
Kontakt telefon: 00 385 47 417 500
Kontakt mail: info@kaba.hr

KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac

Predsjednik uprave: Željka Surač
Članovi uprave:

 • Ljiljana Movre
 • Marino Rade

KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac

Članovi nadzornog odbora:

 • Nedjeljko Strikić
 • Bernarda Ivšić
 • Ana Kirinčić
 • Željko Tintor
 • Mate Crkvenac

KENTBANK d.d. Zagreb

Adresa: Gundulićeva 1
Poštanski broj i grad : 10000, Zagreb
OIB: 73656725926
Matični broj: 1263986
IBAN: HR5741240031011111116
SWIFT adresa: KENB HR 22

KENTBANK d.d. Zagreb

Web adresa: www.kentbank.hr
Kontakt telefon: 00 385 1 4981 900
Kontakt mail: kentbank@kentbank.hr
Društvene mreže: YouTube LinkedIn

KENTBANK d.d. Zagreb

Predsjednik uprave: Murat Betoner
Članovi uprave:

 • dr. Fikret Kartal
 • Damir Brkić
 • Feyza Önen

KENTBANK d.d. Zagreb

Članovi nadzornog odbora:

 • Meriç Uluşahin
 • Hakan Özgüz
 • Daniela Roguljić Novak

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb

Adresa: Ulica grada Vukovara 74
Poštanski broj i grad : 10000, Zagreb
OIB: 70663193635
Matični broj: 80003981
IBAN: HR4424810001011111116
SWIFT adresa: KREZ HR 2X

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb

Web adresa: www.kbz.hr
Kontakt telefon: 00 385 1 6167 333
Kontakt mail: kbz-uprava@kbz.hr

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb

Predsjednik uprave: Boris Zadro
Članovi uprave:

 • Nataša Jakić Felić

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb

Članovi nadzornog odbora:

 • Nadira Eror
 • Ankica Čeko
 • Ivan Penić
 • Silvije Orsag

OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar

Adresa: Domovinskog rata 3
Poštanski broj i grad : 23000, Zadar
OIB: 52508873833
Matični broj: 60000531
IBAN: HR5324070001024070003
SWIFT adresa: OTPV HR 2X

OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar

Web adresa: www.otpbanka.hr
Kontakt telefon: 00 385 72 201 555
Kontakt mail: info@otpbanka.hr
Društvene mreže: Facebook YouTube

OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar

Predsjednik uprave: Balázs Békeffy
Članovi uprave:

 • Zorislav Vidović

OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar

Članovi nadzornog odbora:

 • Antal Pongrácz
 • Anna Florova
 • László Kecskés
 • Branko Mikša
 • Balázs Létay

PARTNER BANKA d.d. Zagreb

Adresa: Vončinina 2
Poštanski broj i grad : 10000, Zagreb
OIB: 71221608291
Matični broj: 3726177
IBAN: HR9424080021000002870
SWIFT adresa: PAZG HR 2X

PARTNER BANKA d.d. Zagreb

Web adresa: www.paba.hr
Kontakt telefon: 00 385 1 4602 222
Kontakt mail: partner@paba.hr
Društvene mreže: Facebook

PARTNER BANKA d.d. Zagreb

Predsjednik uprave: Petar Repušić
Članovi uprave:

 • Luka Čulo

PARTNER BANKA d.d. Zagreb

Članovi nadzornog odbora:

 • Božo Čulo
 • Ivan Ćurković
 • Božo Matić

PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica

Adresa: Opatička 3
Poštanski broj i grad : 48000, Koprivnica
OIB: 97326283154
Matični broj: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
SWIFT adresa: PDKC HR 2X

PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica

Web adresa: http://www.poba.hr
Kontakt telefon: 00 385 72 655 000
Kontakt mail: info@poba.hr

PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica

Predsjednik uprave: Julio Kuruc
Članovi uprave:

 • Davorka Jakir
 • Daniel Unger
 • Goran Varat
 • prokurist Moreno Marson
 • prokurist Sanda Fuček-Šanjić
 • prokurist Božana Kovačević
 • prokurist Snježana Pobi

PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica

Članovi nadzornog odbora:

 • Miljan Todorović
 • Sigilfredo Montinari
 • Maurizio Dallocchio
 • Filippo Disertori
 • Dario Montinari
 • Dolly Predovic
 • Antonio Moniaci

PRIMORSKA BANKA d.d. Rijeka u likvidaciji

Adresa: Scarpina 7
Poštanski broj i grad : 51000, Rijeka
OIB: 96675880337
Matični broj: 1318942
IBAN: HR1841320031011111116
SWIFT adresa: SPRM HR 22

PRIMORSKA BANKA d.d. Rijeka u likvidaciji

Web adresa: www.primorska.hr
Kontakt telefon: 00 385 51 355 777
Kontakt mail: primorska@primorska.hr
Društvene mreže: Facebook

PRIMORSKA BANKA d.d. Rijeka u likvidaciji

Likvidatori: Andrej Galogaža i Mario Pilat

PRIMORSKA BANKA d.d. Rijeka u likvidaciji

Članovi nadzornog odbora:

 • A. Hafizadić

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb

Adresa: Radnička cesta 50
Poštanski broj i grad : 10000, Zagreb
OIB: 02535697732
Matični broj: 3269841
IBAN: HR6423400091000000013
SWIFT adresa: PBZG HR 2X

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb

Web adresa: www.pbz.hr
Kontakt telefon: 00 385 51 355 777
Kontakt mail: pbz365@pbz.hr
Društvene mreže: Facebook YouTube LinkedIn

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb

Predsjednik uprave: Dinko Lucić
Članovi uprave:

 • Alessio Cioni
 • Ivan Gerovac
 • Darko Drozdek
 • Ivan Krolo
 • Andrea Pavlović
 • Draženko Kopljar
 • Dražen Karakašić

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb

Članovi nadzornog odbora:

 • Giovanni Boccolini
 • Draginja Đurić
 • Adriano Arietti
 • Branko Jeren
 • Giulio Moreno
 • Paolo Sarcinelli
 • Christophe Velle

RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb

Adresa: Magazinska cesta 69
Poštanski broj i grad : 10000, Zagreb
OIB: 53056966535
Matični broj: 80002366
IBAN: HR0624840081000000013
SWIFT adresa: RZBH HR 2X

RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb

Web adresa: www.rba.hr
Kontakt telefon: 00 385 51 355 777
Kontakt mail: pr@rba.hr
Društvene mreže: Facebook

RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb

Predsjednik uprave: Michael Georg Müller
Članovi uprave:

 • Daniel Mitteregger
 • Marko Jurjević
 • Liana Keserić
 • Zoran Košćak
 • Ivan Žižić

RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb

Članovi nadzornog odbora:

 • Andreas Gschwenter
 • Peter Jacenko
 • Markus Kirchmair
 • Kemal Kozarić
 • Harald Kreuzmair
 • Lovorka Penavić
 • Sabine Zucker

SAMOBORSKA BANKA d.d. Samobor

Adresa: Trg kralja Tomislava 8
Poštanski broj i grad : 10430, Samobor
OIB: 13806526186
Matični broj: 3113680
IBAN: HR3624030091011111116
SWIFT adresa: SMBR HR 22

SAMOBORSKA BANKA d.d. Samobor

Web adresa: www.sabank.hr
Kontakt telefon: 00 385 1 3362 530
Kontakt mail: riznica1@sabank.hr

SAMOBORSKA BANKA d.d. Samobor

Predsjednik uprave: Marijan Kantolić
Članovi uprave:

 • Verica Ljubičić

SAMOBORSKA BANKA d.d. Samobor

Članovi nadzornog odbora:

 • Dragutin Plahutar
 • Drago Jakovčević
 • Mirjana Plahutar
 • Roman Malarić
 • Milan Penava

SBERBANK d.d. Zagreb

Adresa: Varšavska 9
Poštanski broj i grad : 10000, Zagreb
OIB: 78427478595
Matični broj: 1260405
IBAN: HR1225030071011111116
SWIFT adresa: VBCR HR 22

SBERBANK d.d. Zagreb

Web adresa: www.sberbank.hr
Kontakt telefon: 00 385 1 4801 365
Kontakt mail: info@sberbank.hr
Društvene mreže: Facebook YouTube LinkedIn

SBERBANK d.d. Zagreb

Predsjednik uprave: Csaba Soós
Članovi uprave:

 • Igor Repin
 • Holger Peter Stupar

SBERBANK d.d. Zagreb

Članovi nadzornog odbora:

 • Stefan Karl Zapotocky
 • Kornél Halmos
 • Alexander Titov
 • Dmitry Kuzin
 • Dragutin Bohuš

SLATINSKA BANKA d.d. Slatina

Adresa: V.Nazora 2
Poštanski broj i grad : 33520, Slatina
OIB: 42252496579
Matični broj: 3999092
IBAN: HR2324120091039990928
SWIFT adresa: SBSL HR 2X

SLATINSKA BANKA d.d. Slatina

Web adresa: www.slatinska-banka.hr
Kontakt telefon: 00 385 33 637 000

SLATINSKA BANKA d.d. Slatina

Predsjednik uprave: Andrej Kopilaš
Članovi uprave:

 • Marin Prskalo
 • Elvis Mališ

SLATINSKA BANKA d.d. Slatina

Članovi nadzornog odbora:

 • Ružica Vađić
 • Krunoslav Lisjak
 • Dušan Banović
 • Srećko Vukić
 • Goran Kovač

SPLITSKA BANKA d.d. Split (OTP Grupa)

Adresa: Ulica Domovinskog rata 61
Poštanski broj i grad : 21000, Split
OIB: 69326397242
Matični broj: 60000488
IBAN: HR2423300031000000013
SWIFT adresa: SOGE HR 22

SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split

Web adresa: www.splitskabanka.hr
Kontakt telefon: 00 3858 21 304 304
Kontakt mail: info@splitskabanka.hr
Društvene mreže: Facebook YouTube

SPLITSKA BANKA – OTP d.d. Split

Predsjednik uprave: Slaven Celić
Članovi uprave:

 • Balázs Balogh
 • Zvonimir Akrap
 • Balázs Olchváry
 • Bruno Biuk

SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split

Članovi nadzornog odbora:

 • Dr. Antal Pongrácz
 • Balázs Békeffy
 • Szabolcs Annus
 • Branko Mikša
 • Balázs Letáy
 • Zsolt Barna
 • Zoltán Major

ŠTEDBANKA d.d. u likvidaciji

Adresa: Slavonska avenija 3
Poštanski broj i grad : 10000, Zagreb
OIB: 58063088591
Matični broj: 813737
IBAN: HR9724020061100854774
SWIFT adresa: STED HR 22

ŠTEDBANKA d.d. Zagreb

Web adresa: www.stedbanka.hr
Kontakt telefon: 00 385 1 6306 666
Kontakt mail: stedbanka@stedbanka.hr

ŠTEDBANKA d.d. Zagreb

Predsjednik uprave: Constantin Cesnovar
Članovi uprave:

 • Ante Babić
 • Marko Udovičić

ŠTEDBANKA d.d. Zagreb

Članovi nadzornog odbora:

 • Ivo Andrijanić
 • Đuro Benček
 • Petar Ćurković
 • Željko Udovičić
 • Frano Pavić

TESLA ŠTEDNA BANKA d.d. Zagreb

Adresa: Trg J. F. Kennedyja 6 B
Poštanski broj i grad : 10000, Zagreb
OIB: 82901735413
Matični broj: 02500256
IBAN: HR0367170021000000013
SWIFT adresa: ASBZ HR 22

TESLA ŠTEDNA BANKA d.d. Zagreb

Web adresa: www.tesla-banka.hr
Kontakt telefon: 00 385 1 2226 522
Kontakt mail: info@tesla-banka.hr

TESLA ŠTEDNA BANKA d.d. Zagreb

Predsjednik uprave: Zvonko Agičić
Članovi uprave:

 • Dubravka Filipčić

TESLA ŠTEDNA BANKA d.d. Zagreb

Članovi nadzornog odbora:

 • Nada Kojović
 • Vlado Kantar
 • Hristijan Delev

VENETO BANKA d.d. Zagreb

Adresa: Draškovićeva 58a
Poštanski broj i grad : 10000, Zagreb
OIB: 81712716992
Matični broj: 3917185
IBAN:
SWIFT adresa: CCBZ HR 2X

VENETO BANKA d.d. Zagreb

Web adresa: www.venetobanka.hr
Kontakt telefon: 00 385 1 48 02 666
Kontakt mail: info@venetobanka.hr
Društvene mreže: Facebook YouTube

VENETO BANKA d.d. Zagreb

Predsjednik uprave: Fernando Zavatarelli
Članovi uprave:

 • Boris Kalajdžić

VENETO BANKA d.d. Zagreb

Članovi nadzornog odbora:

 • Bettina Campedelli
 • Enrico Baretta
 • Marcellino Bartolomiol
 • Gianluca Sartori
 • Francesco Giovannucci

ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 10
Poštanski broj i grad : 10000, Zagreb
OIB: 92963223473
Matični broj: 3234495
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT adresa: ZABA HR 2X

ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

Web adresa: www.zaba.hr
Kontakt telefon: 0800 0024
Kontakt mail: zaba@unicreditgroup.zaba.hr
Društvene mreže: Facebook LinkedIn YouTube Google+ Twitter

ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

Predsjednik uprave: Miljenko Živaljić
Članovi uprave:

 • Claudio Cesario
 • Dijana Hrastović
 • Lorenzo Ramajola
 • Marco Lotteri

ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

Članovi nadzornog odbora:

 • Erich Hampel
 • Danimir Gulin
 • Zeynep Nazan Somer Ozelgin
 • Romeo Collina
 • Aurelio Maccario
 • Simone Marcucci
 • Wolfgang Schilk
 • Savoula Demetriou
 • Christoph Metze
Silver Monitor

Silver Monitor: Pametna biometrijska narukvica čuva starije osobe koje žive same

Silver Monitor je projekt razvoja softverske platforme i pametne narukvice za praćenje biometrijskih podatka i sigurnosnim sustavom za osobe starije dobi.

ODABRANO

NAJNOVIJE

VIDEO

X
X