50 godina rada spalionice koja je postavila nove ekološke standarde

Spalionica otpada Spittelau raspolaže s najmodernijom tehnologijom čišćenja dimnih plinova na svijetu te tako obrađuje otpad na najvišoj razini ekološke prihvatljivosti. Godišnji prosjek emisija ugljičnog dioksida leži gotovo 90 posto ispod graničnih vrijednosti

94
Spalionica Spittelau
Spalionica Spittelau u Beču postavila je nove standarde u očuvanju okoliša © Wien Energie/Hofer

Bečko energetsko poduzeće Wien Energie ove godine slavi 50 godina od otvorenja spalionice otpada Spittelau koja godišnje prerađujući 250.000 tona otpada opskrbi 60.000 kućanstava ekološki prihvatljivim grijanjem i oko 50.000 kućanstava strujom. Osim toga, Spittelau je postavila nove standarde u očuvanju okoliša: spalionica otpada raspolaže s najmodernijom tehnologijom čišćenja dimnih plinova na svijetu te tako obrađuje otpad na najvišoj razini ekološke prihvatljivosti. Godišnji prosjek emisija ugljičnog dioksida leži gotovo 90 posto ispod graničnih vrijednosti.

Slikovite Hundertwasserove fasade

Dodatni razlog visokog ekološkog standarda spalionice bila je i suradnja s umjetnikom Friedensreichom Hundertwasserom. Tek nakon što se uvjerio da Beč uza sve uložene napore u smanjenju otpada nema alternativu, umjetnik je prihvatio molbu tadašnjeg bečkog gradonačelnika Helmuta Zilka da fasadu toplane oslika svojim karakterističnim šarenim strukturama. Jedan od uvjeta za ovu suradnju bilo je opremanje spalionice najmodernijom tehnologijom čišćenja ispušnih plinova.

Spektakularna je umjetnička građevina prema viziji Hundertwassera trebala služiti kao primjer harmonične simbioze tehnologije, ekologije i umjetnosti, a sam umjetnik odrekao se honorara za svoj rad. Zbog mozaične fasade, zlatne kugle na dimnjaku, valovitih linija i zelenog krova 1992. spalionica Spittelau postala je prava turistička atrakcija i jedna je od najčešće fotografiranih znamenitosti glavnoga grada Austrije, a privlači i stručne delegacije iz čitavog svijeta koje žele upoznati bečki primjer dobre prakse.

U blizini spalionice otpada od 2009. nalazi se i centrala daljinskog hlađenja kojom gradsko energetsko poduzeće opskrbljuje stanovnike glavnog grada Austrije. Snaga postrojenja od 17 megavata odgovara snazi od otprilike 4860 klima-uređaja. Trenutačno je u izgradnji i postrojenje koje će višak električne energije pretvarati u toplinu koristeći takozvanu power to heat tehnologiju.

Fasadu modernog postrojenja, koje funkcionira poput predimenzioniranog kuhala za vodu, Wien Energie namjerava ukrasiti šarenim mozaicima po uzoru na Hundertwasserov stil. Postrojenje se planira pustiti u pogon u proljeće 2022.