ACI i njemački Lürssen u Rijeci žele graditi veliku marinu za megajahte

Koncesija za Porto Baroš izdaje se na rok od 30 godina, s kapacitetom marine od 500 vezova, a predviđena je mogućnost proširenja na čitav prostor putničke luke. Jedinu ponudu predalo je trgovačko društvo ACI-Gitone

200
Porto Baroš

Jedina ponuda koja je stigla na natječaj za dodjelu koncesije za izgradnju luku nautičkog turizma u Porto Barošu je ona trgovačkog društva ACI-Gitone, kojom je ponuđena investicija ukupne vrijednosti 363,7 milijuna kuna, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

ACI-Gitone je trgovačko društvo u zajedničkom vlasništvu ACI-ja i njemačkog Lürssena, u kojem svaka od navedenih tvrtki ima 50-postotni udio u vlasništvu.

ACI bi bio zadužen za nautički turizam, odnosno prihvat plovila i vezane usluge, a Lürssen za ostale vezane poslove, uključujući i dovođenje megajahti na vez, s obzirom na to da je ova njemačka tvrtka poznata kao jedan od najvećih proizvođača velikih jahti na svijetu.

Koncesija za Porto Baroš izdaje se na rok od 30 godina na površini pomorskog dobra od 105,8 tisuća četvornih metara, s kapacitetom marine od 500 vezova.

Natječajem je predviđena mogućnost da se koncesijsko područje proširi i na čitav prostor putničke luke od rive Boduli do Boonkera, odnosno do De Franceschijevog Gata.

Potencijalni koncesionar ima namjeru zatražiti proširenje koncesije na području koje već  funkcionira kao luka za velike jahte, a trenutno je pod upravljanjem Lučke uprave Rijeka. Time bi riječka marina postala najveća u Hrvatskoj.

Natječaj za Porto Baroš raspisan je 19. siječnja- Iz Ministarstva su poručili da će ponudu analizirati Sttučno tijelo za ocjenu ponuda za koncesiju na pomorskom dobru. Ocjena ponude se očekuje u roku od desetak dana. Po donošenju odluke, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izradit će prijedlog odluke o dodjeli koncesije koja će biti upućena Vladi na donošenje.

U povodu otvaranja ponuda ministar mora Oleg Butković izjavio je kako je riječ o velikom koraku naprijed u realizaciji jedne od najvećih investicija u nautički turizam koji će Hrvatsku jače pozicionirati na svjetskoj karti vrhunskih nautičkih destinacija.

“Ova investicija me još više veseli kad znamo da uz ovakvu marinu s kapacitetom od 500 vezova i uvjetima za prihvat megajahti dolazi i čitav niz pratećih usluga. To je prilika koju Rijeka, ali i čitava okolica može i mora iskoristiti”, rekao je ministar Butković.