Adris će isplatiti dividendu od 12,5 kuna po dionici

Usprkos krizi poslovni sustav Adris zadržao je stabilnost temeljenu na diverzificiranom portfelju sa znatnim potencijalom za daljnji rast i unaprjeđenje u sve tru grane poslovanja, rekao je predsjednik Uprave Marko Remenar

325
Adris

Sjednicom Glavne skupštine Adris grupe, održanom u srijedu u Rovinju, završilo je održavanje glavnine godišnjih skupština društava u sastavu Grupe. Tijekom dana održane su i skupštine Maistre, HUP-a Zagreb i Cromarisa. Glavna skupština Croatia osiguranja održana je 18. lipnja, dok će se skupština Grand hotela Imperial d.d. održati 1. srpnja 2021.

Obrazlažući prošlogodišnje poslovne rezultate, poslovodstvo tvrtke podsjetilo je okupljene dioničare kako je pandemija koronavirusa, koja je započela početkom 2020. godine, dovela do globalne gospodarske krize, najveće od Drugoga svjetskog rata. Prekinuti su opskrbni lanci, smanjeno je ili potpuno onemogućeno prekogranično kretanje stanovništva, a neizvjesnost je utjecala i na pad gospodarskog optimizma. Uz spomenutu gospodarsku krizu, Hrvatsku su u 2020. godini pogodila i dva razorna potresa, što je dovelo do pada GDP za više od osam posto, a znatno je povećan i javni dug.

I u takvim okolnostima, istaknuo je predsjednik Uprave Adrisa Marko Remenar, poslovni sustav Adrisa zadržao je stabilnost temeljenu na diverzificiranom portfelju sa znatnim potencijalom za daljnji rast i unaprjeđenje u sve tru grane poslovanja.

“Konsolidirana EBITDA Adris grupe iznosila je gotovo 600 milijuna kuna, što je pad od 40 posto u usporedbi s najboljim Adrisovim godinama, „ali je to rezultat koji je omogućio investicije i tijekom 2020., zadržavanje radnih mjesta i stabilnu neto cash poziciju Grupe te restituciju dividendne politike. Odnosno, takav rezultat omogućio je kontekst potreban za isplatu dividende koja će, sukladno rastućim rezultatima, i u sljedećim godinama biti dio poslovne politike ove Grupe“, rekao je Remenar.

Nakon što su predsjednici uprava Adrisovih tvrtki – Davor Tomašković (Croatia osiguranje), Tomislav Popović (Maistra) i Ivan Leko (Cromaris) – dioničarima predstavili ostvarene rezultate u osiguranju, turizmu i marikulturi, Remenar je još jednom istaknuo kako su na razini cijelog sustava poslovne aktivnosti tijekom 2020. bile usmjerene na povećanje efikasnosti nužne za realiziranje pozitivnog rezultata, uz fokus na digitalizaciju i inovacije „s ciljem povećanja komparativne prednosti u svim poslovima te nastavak intenzivnih priprema za strateški relevantne investicije.

Remenar je istaknuo da je zaduženost sustava iznimno niska, a to je preduvjet za početak realizacije ambicioznog razvojnog plana. Operativni preduvjeti na razini sustava su uspostavljeni: uspostavljeno je upravljanje procesom nabave na razini Grupe, centralizirano je upravljanje nekretninama, pomaknuta je faza pripreme investicija i donošenja odluke o investicijama za sljedeću sezonu, digitaliziran je proces praćenja pripreme i izvođenja investicija.

“Ukratko, Adris je i operativno i financijski spreman za daljnji iskorak”, poručio je predsjednik Uprave.

Glavna skupština usvojila je financijska izvješća za 2020. godinu i donijela odluku da se lanjska neto dobit u visini od 3,4 milijuna kuna rasporedi u zadržanu dobit.

Glavna skupština odlučila je također da seoz dobiti ostvarene u razdoblju od 2005. do  2011. isplati dividenfa u iznosu od 12,5 kuna po dionici. Dividenda će se isplatiti 30. srpnja 2021. na račune imatelja dionica prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 14. srpnja 2021.

Skupština je dala razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora, te donijela odluku o zamjeni Odluke o upotrebi dobiti iz 2019. godine i Odluke o promjeni u rezervama po osnovi pripajanja ovisnog društva novom odlukom.

Adris grupa je u 2020. godini ostvarila ukupan prihod u iznosu od 4,7 milijardi kuna, što je za 18 posto manje u odnosu na 2019. godinu. Prihod od prodaje robe i usluga iznosio je 4,3 milijarde kuna i za 20 posto je manji u usporedbi s prethodnom godinom. Konsolidirana dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 586 milijuna kuna, a neto dobit 45 milijuna kuna. Grupa je, uz uloženih gotovo 500 milijuna kuna u 2020. godini, sačuvala financijski potencijal nužan za novi investicijski i razvojni ciklus.