AKD dobio petogodišnji ugovor za slovensko Ministarstvo financija

AKD i ED Solutions odabrani su za izdavatelja jedinstvenih identifikacijskih oznaka za jedinična i agregirana pakiranja duhanskih proizvoda kao integralnog dijela cjelovitog europskog sustava sljedivosti

19
AKD

Uprava Republike Slovenije za javna plačila Ministarstva financija je na petogodišnje razdoblje odabrala AKD i ED Solutions za izdavatelja jedinstvenih identifikacijskih oznaka za jedinična i agregirana pakiranja duhanskih proizvoda kao integralnog dijela cjelovitog europskog sustava sljedivosti. Nastavak je to uspješne suradnje jer je sustav prvi puta uspostavljen u svibnju 2019. godine. Uspostavom sustava Republika Slovenija primijenila Provedbenu uredbu komisije (EU)2018/574 o tehničkim standardima za uspostavu i rad sustava sljedivosti duhanskih proizvoda.

Najveća vrijednost sustava jest u informacijama koje su dostupne tijelima koja rade na suzbijanju crnog tržišta, no koristi se ogledaju i u zdravstvenom sustavu – osiguravajući jednostavnu provjeru podrijetla proizvoda, što omogućuje uklanjanje zdravstveno nesukladnih proizvoda s tržišta.

AKD je u Europskoj uniji kao hrvatski izdavatelj bio predvodnik u procesima razvoja, zahvaljujući čemu je RH bila prva članica koja je još u travnju 2019. objavila službenu verziju sustava i započela s registracijom poslovnih subjekata.

Uz ovaj, AKD je dionik sustava sljedivosti ribe, uspostavio je sustav sljedivosti carinskih plombi, alkoholnih pića, te će svoje znanje i ekspertize i pozitivne prakse stečene kroz dosadašnje uspješne projekte uspostave sljedivosti lanca proizvodnje i distribucije ugrađivati u nove usluge u različitim sektorima sukladno najavljenoj EU uredbi o uspostavi sljedivosti različitih vrsta proizvoda – od hrane, dječjih igračaka, guma, namještaja…

U bliskoj budućnosti Europska Komisija predviđa uvođenje digitalnih putovnica proizvoda, pri čemu će se omogućiti označavanje proizvoda, njihova identifikacija te povezivanje sa raznim izvorima informacija relevantnim za kružnu ekonomiju i održivost. Prema riječima glavnog direktora Jure Sertića AKD je spreman za nove zahtjeve Europske komisije po pitanju EU digital product passports.

Digitalne putovnice proizvoda će omogućiti krajnjim korisnicima odnosno kupcima odlučivanje na temelju boljih informacija, povećati transparentnost te pomoći nacionalnim tijelima u poslovima nadzora i kontrole kvalitete.