Broj osiguranika HZMO-a za 22 tisuće manji nego krajem lanjskog listopada

Najsnažniji pad ističe se u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane kod koje jse trend pada nastavlja osmi mjesec zaredom. U listopadu je pad na godišnjoj razini iznosio 15,3 posto, a izravna je posljedica pandemije

86
potpore za očuvanje radnih mjesta
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Nakon mjesečnog pada u rujnu (-0,3%), posljednji podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za listopad pokazuju da broj osiguranika na mjesečnoj razini nastavlja padati dok je na godišnjoj razini trend pada, koji traje od travnja, usporen. Time se broj osiguranih osoba pri HZMO-u na kraju listopada spustio na 1.544.378 osoba, što je u pad od 0,3 posto u odnosu na rujan te pad od 1,4 posto u odnosu na prošlogodišnji listopad, navode analitičari RBA.

Ako promatramo broj osiguranika po djelatnostima prema NKD-u na mjesečnoj razini, najsnažniji pad od 7,7 posto u odnosu na rujan zabilježen je u kategoriji Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane koja sudjeluje u ukupnom broju osiguranika s udjelom od 6,1 posto. Slijede Djelatnosti kućanstava (-2,2%) te Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (-1,5%). S druge strane, ublažavanju mjesečnog pada najviše je pridonio rast u kategoriji Građevinarstvo (7,7% u strukturi osiguranika) koji je iznosio 1,5 posto.

Od ostalih kategorija s relativno većim udjelom u strukturi osiguranika, Prerađivačka industrija (15,7%) zabilježila je mjesečni rast od 0,3 posto, Trgovina na veliko i malo (15,5%) pad po stopi od 0,6 posto dok je Javna uprava i obrana (7,9%) zabilježila rast od 0,8 posto.

Godišnji pad broja osiguranika u ugostiteljstvu 15,3 posto

Na godišnjoj razini broj osiguranika niži je za 22.068 osoba. Među djelatnostima NKD-a koje su u listopadu zabilježile najsnažniji pad ističe se također kategorija Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane kod koje je nastavljen trend pada osmi mjesec zaredom koji je u listopadu iznosio 15,3 posto godišnje, a izravna je posljedica pandemije.

Slijede kategorije Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca (-12,3%) te Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (-4,9%). Najsnažniji godišnji rast osiguranika evidentiran je u kategoriji Građevinarstvo, po stopi od 5,4 posto, te je nastavljen rastući trend prisutan od listopada 2015. godine.

Kod već spomenutih kategorija s visokim udjelima u strukturi osiguranika zabilježen je pad pri čemu je Prerađivačka industrija zabilježila pad od 1,7 post, Trgovina na veliko i malo 1,5 post dok je Javna uprava i obrana zabilježila pad od 2,3 posto.

Analitičari RBA očekuju da će broj osiguranika registriranih pri HZMO-u i u nastavku godine nastaviti s negativnim kretanjima na mjesečnoj i godišnjoj razini. S druge strane, Vladine izdašne mjere potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 ublažit će negativna kretanja i tako smanjiti izraženije šokove na tržištu rada.