ePristojba: Prvo plaćanje karticama u državnim uredima, integracija eUsluga do kraja lipnja

Projekt ePristojba omogućit će krajnjem korisniku da jednom uplatom uplati ukupnu cijenu usluge, a da sredstva putem sustava budu distribuirana na one dijelove i subjekte kojima pripada prema važećim propisima

332
ePristojba

Vlada je na sjednici u četvrtak, 16. svibnja, prihvatila Pijedlog Uredbe o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi. Realizacijom projekta ePristojba uvest će se elektronička naplata upravih pristojbi i naknada u postupcima i procedurama za koje je propisana njihova naplata što će omogućiti daljnji razvoj složenijih elektroničkih sustava u sutavu e-građani i e-poslovanje.

Kroz uslugu ePristojba trebala bi biti omogućena naplata i drugih vrsta pristojbi. Ovim projektom omogućit će se u prvoj fazi kartično plaćanje u uredima državne uprave u županijama, a prve e-usluge integrirat će se u najkraćem mogućem roku, odnosno do polovice ove godine.

ePristojba minimizira uporabu biljega

Sustav će omogućiti krajnjem korisniku da jednom uplatom uplati ukupnu cijenu usluge, a da sredstva će putem sustava biti distribuirana na one dijelove i subjekte kojima pripada prema važećim propisima.

>>Lakše osnivanje i likvidacija poduzeća za male poduzetnike

Sustav ePristojba povećat će dostupnost i naplatu te upravljanje javnim uslugama. Ujedno, postiže se dostupna zamjena klasičnih biljega i minimizira se njihova uporaba.

ePristojbom osigurat će se jedinstvena evidencija javnih usluga, pristojbi i naknada.

Projekt će se financirati kroz europski socijalni fond kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, u okviru prioritetne osi 4, dobro upravljanje u vrijednosti od 50,5 milijuna kuna.