Fortenova grupa: Vlasnici velikom većinom prisutnih dioničara podržali sve predložene odluke

Dioničari su s nešto više od 77 posto glasova svih prisutnih dioničara izglasali i produženje mandata članovima Upravnog odbora Fortenova grupe: na sljedeći šestogodišnji period izabrani su Fabris Peruško, Pavo Vujnovac, Damir Spudić, Maksim Poletaev i Vsevolod Rozanov

163
Fortenova-grupa

Na danas održanoj skupštini imatelja depozitarnih udjela Fortenova Group STAK Stiching u Amsterdamu, krajnjeg vlasnika Fortenova grupe d.d., podržane su sve predložene odluke te su one izglasane većinom od preko 77 posto prisutnih glasova.

Na dvije dosadašnje skupštine dioničara, koje su održane 18. i 30. kolovoza 2022. godine, na kojima su bile predložene iste odluke, za izglasavanje nije bilo potrebne većine jer sankcionirani dioničar SBK Art, pod kontrolom ruske Sberbanke, koji raspolaže sa 42,5 posto glasova, zbog sankcija nije mogao pristupiti glasovanju. Sukladno statutu STAK-a, danas održana skupština je bila treća po redu s istim dnevnim redom i za izglasavanje odluka bila je potrebna 75 postotna podrška svih prisutnih dioničara, prenosi poslovniFM.

Dioničari Fortenova grupe s pravom glasa izglasali su niz odluka koje će omogućiti daljnju konsolidaciju strukture i poslovanja Fortenova grupe te osigurati pravovremeno donošenje ključnih poslovnih odluka. Sada će biti moguće nove akvizicije i spajanja ili prodaja imovine do maksimalnog iznosa od 500 milijuna eura u 2023. godini, uz prethodnu odluku Upravnog odbora Fortenova grupe, a stvoreni su i preduvjeti za refinanciranje postojećeg duga Fortenova grupe i rješavanje raznih financijskih obveza, također uz prethodno odobrenje Upravnog odbora.

Dioničari su su danas s nešto više od 77 posto glasova svih prisutnih dioničara izglasali i produženje mandata članovima Upravnog odbora Fortenova grupe: na sljedeći šestogodišnji period izabrani su Fabris Peruško, Pavo Vujnovac, Damir Spudić, Maksim Poletaev i Vsevolod Rozanov.

Skupštinu je obilježio interes dioničara koji je bio veći nego na prijašnjim skupštinama, kao i veliko suglasje dioničara oko predloženih odluka, što potvrđuje i činjenica da je od ukupno 594 dioničara samo njih 12, odnosno 2 posto od ukupnog broja dioničara, glasalo protiv nekih od odluka. Tako je prihvaćenim odlukama, između ostalog, olakšano operativno poslovanje kompanije te je produžen mandat članovima Upravnog odbora Fortenova grupe koji je bio pred istekom.

„Menadžment Fortenova grupe, uz povjerenje vlasnika, ostaje fokusiran na izvrsnost u poslovnoj realizaciji. Kada je riječ o konkretnim projektima, prioritet svakako ima refinanciranje zaduženja i daljnje širenje poslovanja, koje ćemo sada biti u mogućnosti ostvariti bez obzira na sankcioniranog dioničara bez prava glasa, koji više ne može svojom nemogućnošću glasovanja blokirati normalno poslovanje kompanije“- rekao je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe po održavanju skupštine imatelja depozitarnih udjela.