Godišnju poreznu prijavu možete podnijeti do utorka, 28. veljače

Prijava se može podnijeti putem sustava ePorezna i mobilne aplikacije mPorezna, koristeći token Internet bankarstva ili bilo koju NIAS vjerodajnicu značajne razine sigurnosti, ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu

52
[Foto: Točka na i media]

Porezna uprava upozorava sve porezne obveznike koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave (Obrazac DOH) za 2022. da istu mogu podnijeti putem sustava ePorezna odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu najkasnije do utorka, 28. veljače 2023., a zaprimanje će biti omogućeno u produljenom radnom vremenu do 19 sati.

Građani koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) za 2022. mogu to učiniti putem sustava ePorezna i mobilne aplikacije mPorezna,k koristeći token Internet bankarstva ili bilo koju NIAS vjerodajnicu značajne razine sigurnosti.​

Sustav ePorezna je dostupan putem poveznice: https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Prijava.aspx?ReturnUrl=%2f.

Aplikacija mPorezna za Android uređaje može se preuzeti putem Google Play Store-a i AppGallery-a dok se za iPhone uređaje može preuzeti na App Store-u.

Godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH) obvezno podnosi:

 • porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije​​ i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga
 • porezni obveznik – rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.
 • Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi i porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.​Isto tako, porezni obveznici mogu podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka tj. radi priznavanja poreznih olakšica, temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže, a bitnih za utvrđivanje prava na:
 • dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu,
 • dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece),
 • umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici, te
 • dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Obrazac ZPP-DOH podnose i oni porezni obveznici:

 • koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu
 • koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu
 • koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ukoliko ih ima više) i
 • nasljednici koji podnose godišnj​u poreznu prijavu u ime umrle osobe.

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak koje su krajem prošle godine stupile na snagu  iznos primitka do kojeg se neka osoba može smatrati uzdržavanim članom povećan je s 15 na 24 tisuće kuna, a izmjena se primjenjuje već u postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2022. godinu.

Roditelji/uzdržavatelji koji su sa svoje porezne kartice tijekom 2022. odjavili ili uopće nisu prijavili dijete/uzdržavanog člana koji je ostvario primitke do 24 tisuće kuna, a žele ostvariti pravo na uvećani osobni odbitak za 2022., obvezni su do 28. veljače ove godine podnijeti obrazac ZPP-DOH, istaknuli su iz Porezne.

Ako roditelji/uzdržavatelji nisu sa svoje porezne kartice odjavili uzdržavanog člana/dijete koji je ostvario primitke do 24 tisuće kuna pri utvrđivanju godišnjeg dohotka u posebnom postupku, priznat će im se pravo na uvećani osobni odbitak za cijelu 2022. godinu.

Porezna uprava (PU) procjenjuje da će broj prijava te iznos povrata poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2022. biti u okvirima isplata za 2021. godinu, kada je građanima u posebnom i redovnom postupku vraćeno oko 234,3 milijuna eura.

Za većinu građana utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak provodi se posebnim postupkom koji po službenoj ga dužnosti provodi Porezna uprava na osnovu podataka o ostvarenom ukupnom godišnjem dohotku. Očekuje se da će većina povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2022. godinu u posebnom postupku biti izvršena do kraja svibnja 2023. godine, dok će povrat preplaćenog poreza i prireza za porezne obveznike iz redovnog postupka početi u lipnju. Povrati poreza izvršavat će se onim poreznim obveznicima koji ispunjavaju uvjete za povrat, kontinuirano prema redoslijedu kojim će se izdavati rješenja, poručuju iz Porezne uprave.