Tri desetljeća programa koji promiče Europu regija

Interreg program obilježava svoju tridesetu godišnjicu kao program EU-a koji potiče suradnju među pograničnim regijama.

45
Interreg
Interreg je tijekom svojih trideset godina izravno utjecao na živote više od 170 milijuna Europljana koji žive u pograničnim regijama.

Europska teritorijalna suradnja (ETS), pokrenuta 1990. godine i poznata pod imenom Interreg, program je kohezijske politike koji pruža okvir za provedbu zajedničkih djelovanja i razmjene politika među nacionalnim, regionalnim i lokalnim akterima iz različitih država članica.

Glavni je cilj europske teritorijalne suradnje (ETS) promicanje skladnog gospodarskog, socijalnog i teritorijalnog razvoja Unije u cjelini.

Interreg se temelji na tri područja: prekograničnoj suradnji (Interreg A), transnacionalnoj suradnji (Interreg B) i međuregionalnoj suradnji (Interreg C), a imao je pet programskih razdoblja.

Programi suradnje obuhvaćaju cijeli europski kontinent s ukupnim sredstvima od više od 12 milijardi eura, uključujući doprinos EU-a i država članica, tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.

Kampanja 30 godina Interrega provodit će se tijekom 2020. na teme: susjedi, zeleni i mladi. U njoj će se razmotriti dosadašnja postignuća i istaknuti ono što se u budućnosti može učiniti više i bolje.

Interreg je tijekom svojih trideset godina izravno utjecao na živote više od 170 milijuna Europljana koji žive u pograničnim regijama.