MUP poziva na zamjenu isteklih dokumenata

Osobne iskaznice i drugi osobni dokumenti čiji je rok važenja istekao za vrijeme pandemije smatraju se valjanima najduže 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije. MUP poziva na zamjenu već sada kako bi se izbjegle gužve

156

Ministarstvo unutarnjih poslova upozorilo je da je od proglašenja pandemije do danas isteklo 221.387 osobnih iskaznica, 411.905 putovnica i 78.524 vozačke dozvole. Naime, nakon proglašenja epidemije bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj 11. ožujka 2020. godine, Hrvatski sabor je 7. travnja iste godine po hitnom postupku donio dopune nekoliko zakona kako građani za vrijeme trajanja epidemije ne bi morali podnositi zahtjev za izdavanje novih isprava.

Izmjenama navedenih Zakona, osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole i oružni listovi čiji je rok važenja isticao za vrijeme trajanja epidemije i dalje se smatraju valjanima u pravnom prometu unutar Republike Hrvatske, odnosno važenje im je produženo na najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

Iako odluka o proglašenju prestanka epidemije nije donesena, za očekivati je da će se to uskoro desiti, jer na razini Svjetske zdravstvene organizacija razgovara se o tome. S obzirom na to da je osobna iskaznica eOI obvezna isprava za hrvatske državljane s reguliranim prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina i one koje su navršili 16 godina i sklopili brak, a rok za zamjenu ili podnošenje zahtjeva za izdavanje novih dokumenata iznosi 30 dana proglašenja prestanka pandemije, Ministarstvo unutarnjih poslova RH sugerira građanima da već sada zamijene istekle osobne dokumente, odnosno podnesu zahtjev za izradu novih.

Na zamjenu dokumenata već sada MUP poziva kako bi se nakon proglašenja prestanka epidemije izbjegle gužve.

U priopćenju se ističe da putovnica i vozačka dozvola nisu obvezne isprave i građani ih ne moraju ishoditi nakon isteka važenja ako ne namjeravaju putovati u zemlje za koje je potrebna putovnica, odnosno ako ne namjeravaju upravljati vozilom.

Usluga eRedomat

Na zamjenu dokumenata već sada MUP poziva kako bi se nakon proglašenja prestanka epidemije izbjegle gužve.

Preporuka je da se za podnošenje zahtjeva za zamjene isteklih osobnih iskaznica svakako koristi usluga rezerviranja reda čekanja putem mobilne aplikacije eRedomat, odnosno rezervacija termina za pojedine poslovne procese.

Putem mobilne aplikacije moguće je rezervirati termine za podnošenje zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, putovnice i vozačke dozvole, za preuzimanje izrađenih osobnih iskaznica, putovnica i vozačkih dozvola te reguliranje prebivališta.

MUP podsjeća da samo zahtjeve za izdavanje osobne iskaznice eOI treba podnositi u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja ima upravne poslove, mjesno nadležnoj prema prebivalištu, dok se druge usluge Ministarstva unutarnjih poslova mogu koristiti i preko sustava e-Usluge MUP-a RH i putem sustava e-Građani.

Osoba koja uz prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske ima i prijavljeno boravište, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice može podnijeti u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja obavlja i upravne poslove, mjesno nadležnoj prema mjestu svojeg boravišta.

Osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj (a kao hrvatski državljanin je ishodovala osobnu iskaznicu s prebivalištem izvan RH) zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi u bilo kojoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji u Republici Hrvatskoj koja obavlja i upravne poslove.

Savjeti građanima

MUP skreće pažnju na ekonomičnost koju omogućava aktivacija elektroničke osobne iskaznice eOI, a nakon čega je moguće podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice i vozačke dozvole elektroničkim putem, dakle bez dolaska u policijske postaje ili uprave. Aktivacijom elektroničke osobne iskaznice mogu se koristiti i ostale elektroničke usluge dostupne u sustavu eGrađani.

Nakon preuzimanja novih osobnih iskaznica, građani mogu u prostorima policijskih postaja i uprava koristiti pomoć stručnih osoba za aktivaciju elektroničkih osobnih iskaznica na posebnim konzolama koje su postavljene u većem broju policijskih uprava.