Nova Uredba o suradnji u području zaštite potrošača

Cilj je Uredbe poboljšati način na koji Europska komisija i tijela država članica mogu surađivati kako bi se okončale loše prakse protiv potrošača

100
Uredba o suradnji u području zaštite potrošača

Od ovoga tjedna diljem Europske unije počinju se primjenjivati nova pravila definirana Uredbom o suradnji u području zaštite potrošača. Cilj je Uredbe poboljšati način na koji Europska komisija i tijela država članica mogu surađivati kako bi se okončale loše prakse protiv potrošača i osnažila tijela čija je uloga otkrivanje nepravilnosti te poduzimanje mjera.

Na temelju nove uredbe nacionalna tijela za zaštitu potrošača moći će klasificirati internetske stranice i račune na društvenim medijima kako bi uklonila prijevare.

Također će imati mogućnost testiranja i tajne kupnje, kao i istraživanja financijskih tokova kako bi pronašla nepoštene trgovce i internetske prijevare.

Komisija na temelju novih pravila također može jednostavnije upozoriti nacionalne vlasti i koordinirati njihovo djelovanje u rješavanju problema s potrošnjom na koje većina europskih potrošača često nailazi.

Zahvaljujući novom informatičkom sustavu koji podržava Komisijiin Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI), centri za zaštitu potrošača, potrošačke organizacije i profesionalne organizacije moći će izdati službena upozorenja o prijetnji na tržištima. Tijela nadležna za provođenje zakona moći će izravno upotrebljavati te informacije.

Više informacija s primjerima koordinirane provedbe zakonodavstva u području zaštite potrošača možete pronaći ovdje.