Preminuo prof. dr. sc. Slavko Krajcar

Posljednji ispraćaj bit će u srijedu, 23. lipnja 2021. godine, u 12.40 sati u Velikoj dvorani na Krematoriju

208
Slavko Krajcar
Prof. dr. sc. Slavko Krajcar (14. siječnja 1951. - 18. lipnja 2021.)

U petak, 18. lipnja 2021. godine, u 71. godini života preminuo je prof. dr. sc. Slavko Krajcar. Prof. dr. sc. Slavko Krajcar dao je izniman doprinos razvoju Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, čiji je bio dekan u razdoblju 1998. – 2002. godine, nakon čega je bio predstojnik svog matičnog Zavoda za visoki napon i energetiku od 2002. do 2006. godine.

“Ostat će nam u trajnom sjećanju kao cijenjeni znanstvenik, stručnjak i kolega. Hvala profesoru Krajcaru za sve što je učinio za naš fakultet na čemu ćemo mu biti vječno zahvalni”, navodsi se u objavi na web stranicama Fakulteta elektrotehnike i računarstva

Posljednji ispraćaj bit će u srijedu, 23. lipnja 2021. godine, u 12.40 sati u Velikoj dvorani na Krematoriju.

Prof. dr. sc. Slavko Krajcar rođen je 14. siječnja 1951. godine u Krajcar Brijegu, u općini Žminj. Osnovnu školu završio je u Sv. Petru u Šumi, a Srednju tehničku školu u Puli. Godine 1969. upisao je Elektrotehnički fakultet u Zagrebu koji je završio u jesen 1973. godine. Po završetku studija zaposlio se u Zavodu za visoki napon i energetiku tada Elektrotehničkog fakulteta.

Magistrirao je 1980. s temom “Oblikovanje razdjelnih mreža na temelju prognoze opterećenja kao slučajnog procesa” (mentor prof. dr. sc. Milan Šodan), a doktorirao 1988. godine s temom “Algoritmi za interaktivno optimalno planiranje razdjelnih mreža” (mentor prof. dr. sc. Milan Šodan).

U znanstvenom i nastavnom radu sudjeluje od 1. siječnja 1974. godine, u početku kao asistent na grupi predmeta “Proizvodnja električne energije”. Godine 1990. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, godine 1992. reizabran u isto zvanje, godine 1997. izabran je u zvanje izvanrednog profesora, godine 2002. u zvanje redovitog profesora i godine 2007. u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju, sve na Zavodu za visoki napon i energetiku Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odnosno od 1995. godine Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva proveo je cijeli svoj radni vijek koji je trajao više od 46 godina.

Bio je mentor za 86 diplomskih radova i 39 završnih radova, mentorirao je 10 pristupnika koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti i 14 pristupnika pri izradi znanstvenih magistarskih radova.

Održavao je pozvana predavanja, davao intervjue i pisao kolumne na temu obrazovanja, posebice obrazovanja inženjera za 21. stoljeće.

Sudjelovao je na mnogim domaćim projektima u znanosti ili za potrebe gospodarstva te na međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima. Na popisu samo nakon 2000. godine je više od pedeset projekata od kojih je za 36 bio voditelj. Tome treba dodati još gotovo stotinjak znanstvenih i stručnih projekata od početka rada pa do 2000. godine. Bio je jedan od voditelja izrade Energetske strategije Hrvatske (koju je Sabor prihvatio 2010. godine) i Strategije energetske učinkovitosti (2008.), kao i provedbenih planova sve do donošenja novih strategija (2008. – 2020.).

Prof. dr. sc. Slavko Krajcar bio je iznimno aktivan i izvan Fakulteta i Sveučilišta. Bio je redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i njezin član Uprave te predsjednik Hrvatskog društva za rasvjetu. Sudjelovao je u radu mnogih stručnih udruga (IEEE, CIGRE, CIRED, HDR itd.). Bio je čest sudionik okruglih stolova, radio i TV emisija, pisao je kolumne, moderirao okrugle stolove i skupove. Često je davao intervjue za medije.

Osim u struci bio je aktivan i u kulturi. Bio je u dva mandata predsjednik Čakavskog sabora, izdao je dvije zbirke svojih pjesama, objavljivao je pjesme u časopisima i zbornicima te je uredio nekoliko knjiga vezanih za kulturu: “Zvane Črnja – Istrijo moja”, Vjekoslav Spinčić – Povijest Istre“ i dvije knjige „Libar Žminjski – grupa autora”.

Godine 2002. dobio je od Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva zlatnu plaketu “Josip Lončar“ za dugogodišnji predani nastavni i znanstveno istraživački rad te izuzetni doprinos svekolikom razvoju Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Izabran je za starijeg člana (Senior Member) IEEE 2004. godine. Dobio je posebno priznanje za obnovu i razvoj Sveučilišnog računskog centra (SRCE) u povodu 40. obljetnice osnivanja 2011. godine.

Dobio je 2014. priznanje HO CIRED za stručni doprinos razvoju elektrodistribucijske djelatnosti (nagrada za životni opus), a 2018. godine priznanje HRO CIGRE za svekoliki doprinos elektroenergetske djelatnosti u Republici Hrvatskoj (nagrada za životni opus). Nagradu “Nikola Tesla” Hrvatske sekcije IEEE za izniman doprinos znanosti, obrazovanju i struci u području elektrotehnike i računarstva te značajna ostvarenja u primjeni elektrotehnike i informacijske tehnologije dobio je 2020. godine.