Produžuje se valjanost osobnih iskaznica, vozačkih dozvola i putovnica

Kako bi se smanjili socijalni kontakti te zaštitili građani i službenici koji provode upravne postupke, za vrijeme epidemije obustavljeni su upravni postupci sa strankama. Iznimka su žurni slučajevi te izdavanje vozačkih iskaznica profesionalnim vozačima

800

Vlada je na sjednici u četvrtak predložila izmjene nekoliko zakona kako bi se omogućilo korištenje ranije izdanih dokumenata – osobne iskaznice, vozačke dozvole i putovnice – dok traje epidemija bolesti COVID-19.

Cilj je smanjiti socijalne kontakte, zaštititi građane te službenike koji provode upravne postupke izdavanja dokumenata, tako da su za vrijeme trajanja epidemije obustavljeni upravni postupci sa strankama.

Iznimka su žurni slučajevi te izdavanje vozačkih iskaznica profesionalnim vozačima.

Osobne iskaznice

Prema prijedlogu Vlade Zakon o osobnoj iskaznici dopunio bi se odredbom prema kojoj bi se ranija izdana osobna iskaznica smatrala valjanom najdulje 30 dana od dana prestanka epidemije.

Propisano je da osoba koja posjeduje osobnu iskaznicu mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice ako joj je istekao rok važenja, ako su se promijenili osobni podaci o njezinu osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju, spolu, datumu rođenja ili ako je   promijenila prebivalište u Republici Hrvatskoj, ako fotografija na osobnoj iskaznici više ne odgovara izgledu osobe, ako je osobna iskaznica oštećena tako da je otežano ili onemogućeno vizualno ili strojno čitanje podataka., ako je djelomično ili u potpunosti prelomljena ili zbog bilo kojeg drugog razloga ne služi svrsi.

Dopunama Zakona o osobnoj iskaznici predlaže se da se građanima zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 omogući preuzimanje izdanih osobnih iskaznica najdulje 30 dana nakon prestanka epidemije, s obzirom na to da neće biti moguće u propisanom roku preuzeti izdane osobne iskaznice.

Naime, odredbama važećeg Zakona o osobnoj iskaznici propisano je da, ako osoba ne preuzme izdanu osobnu iskaznicu u roku od 90 dana od isteka rokova za izradu osobne iskaznice, policijska uprava odnosno policijska postaja iskaznicu mora poništiti.

Vozačke dozvole

U istom smislu su predložene promjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Vozačima bi se za vrijeme trajanja epidemije omogućilo korištenje ranije izdane vozačke dozvole, koja bi se smatrala valjanom do prestanka posebnih okolnosti.

Putovnice

Predložena je i dopuna Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana kako bi se građanima za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 omogućilo korištenje ranije izdanih putovnica, prvenstveno kako bi se hrvatski državljani kojima putovnica istekne za vrijeme trajanja epidemije mogli vratiti u zemlju. Putovnice bi se smatrale valjanima najdulje 30 dana od dana prestanka epidemije.