Proglašena tri ornitološka rezervata na delti Neretve

U posebnim rezervatima dopuštene su poljoprivredne aktivnosti u zatečenom obimu te zahvati i djelatnosti kojima se održavaju ili poboljšavaju uvjeti važni za očuvanje svojstava zbog kojih su proglašeni rezervatom

246
ornitološki rezervat
Jezera Modro oko (na slici) i Desne s okolnim tršćacima. čine reprezentativni močvarni ekosustav na području delte Neretve koji je osobito značajan zbog očuvanja staništa i raznolikosti ptica močvarica. [izvor: metkovic.hr]

Hrvatska Vlada na sjednici u četvrtak donijela je uredbu o proglašenju tri posebna ornitološka rezervata: “Modro oko i jezero Desne”, “Ušće Neretve” i “Kuti”.

Posebni ornitološki rezervat “Modro oko i jezero Desne” obuhvaća djelomično potopljenu kršku depresiju na desnoj obali Neretve s jezerima Modro oko i Desne te okolnim tršćacima. Taj reprezentativni močvarni ekosustava na području delte Neretve osobito je značajan zbog očuvanja staništa i raznolikosti ptica močvarica.

Ornitološko-ihtiološki rezervat “Ušće Neretve” sastoji se od četiri dijela: Parila, Galičak I, Galičak II i Uvale Blace, a spaja močvarni i morski krajobraz na ušću Neretve. Obuhvaća obalno kopneno područje i područje u moru. Uključuje veliku površinu sa caklenjačom (Salicornia), halofilnom biljkom prilagođenom životu u uvjetima visoke koncentracije soli na samom ulazu rijeke Neretve u more, okolnim pličinama i lagunama kao što je uvala Galičak na desnom zaobalju rijeke s okolnim obalnim područjem koje je važno za gniježđenje ptica, te jezero Parila s lijeve strane ušća koje je značajno kao odmorište i hranilište za selidbu i zimovanje brojnih vrsta ptica.

Rezervat obuhvaća i uvalu Blace s bogato razvijenom zajednicom biljke caklenjača. Dodatna vrijednost ovog područja je pogodnost za mrijest brojnih vrsta riba zbog zaklona, a laguna Parila i okolna pješčana područja najbogatija su područja novačenja riba i rakova za akvatorij srednje Dalmacije.

Posebni ornitološki rezervat “Kuti” obuhvaća jezero Kuti, aluvijalno jezero i kriptodepresiju kraj mjesta Bađžula, šest kilometara od Opuzena, i močvarna staništa uz jezero. Na području rezervata razvijena su raznolika močvarna staništa te je ovo područje posebno značajno za očuvanje gnijezdeće populacije ptica močvarica i populacije ptica koje migriraju Jadranskim seobenim putem.

Zabrana lova i ribolova

U posebnim rezervatima dopuštene su poljoprivredne aktivnosti u zatečenom obimu te zahvati i djelatnosti kojima se održavaju ili poboljšavaju uvjeti važni za očuvanje svojstava zbog kojih su proglašeni rezervatom. To znači da neće biti ograničenja za postojeće poljoprivrednike – oni će moći nesmetano raditi. Ali dodatno isušivanje močvara i novi nasadi u tom dijelu neće biti dozvoljeni.

Zabranjeni su lov i ribolov, osim u slučaju kada je nuždan selektivan lov i ribolov kako bi se očuvala svojstva zbog kojih su rezervati proglašeni.

Lokalno stanovništvo pokrenulo je peticiju protiv proglašenja rezervata, zbog bojazni da će im time biti onemogućene primarne gospodarske djelatnosti od kojih tradicijski žive

U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe predstavnička tijela Grada Opuzena i Općine Slivno, pravnih slijednika bivše Općine Metković na području kojih se nalazi postojeći posebni rezervat, stavit će izvan snage Odluku o proglašenju jugoistočnog dijela delte rijeke Neretve specijalnim ornitološko-ihtiološkim rezervatom.

Predstavničko tijelo Općine Kula Norinska, također pravni slijednika bivše Općine Metković, stavit će izvan snage Odluku iz 1974. o proglašenju Modrog oka i jezera uz naselje Desne rezervatom prirodnog predjela.

>>Dinara s gornjim tokom Cetine postaje zaštićeni Park prirode