Prosječna neto plaća u 2022. realno 3,1 posto niža na godišnoj razini

Medijalna neto plaća iznosila je u prosincu 6608 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 8748 kuna. Realan pad neto plaće na godišnjoj razini traje od veljače, a bruto plaće od travnja

64
prosječna neto plaća
[Image by Anja from Pixabay]

Realan pad prosječnih mjesečnih isplaćenih neto i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama nastavio se i u prosincu 2022., pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Na godišnjoj razini prosječna neto plaća u 2022. godini od 7653 kune bila je nominalno 7,4 posto viša, a realno 3,1 posto niža u usporedbi s 2021. godinom. Prosječna bruto plaća u 2022. iznosila je 10.400 kuna te je nominalno bila viša za 8,3 posto u odnosu na prethodnu godinu dok je na realnoj razini bila niža za 2,3 posto.

Realan pad neto plaće na godišnjoj razini traje od veljače, a bruto plaće od travnja.

Prosječna mjesečna neto plaća, s iznosom od 7878 kuna, bila je nominalno viša za 598 kuna ili 8,2% na godišnjoj razini (u odnosu na 7,9% u studenom). U odnosu na prosinac 2021., prosječna bruto plaća po zaposlenome bila je viša za 766 kuna ili 9,3% (u odnosu na 8,8% u studenom), a iznosila je 10.748 kuna.

Međutim, prosječna neto i bruto plaća isplaćena u pravnim osobama u odnosu na prosinac godinu dana ranije realno je niža za 4,3 posto, odnosno za 3,4 posto. Realan pad prosječnih neto i bruto plaća rezultat je visoke godišnje stope inflacije koja je snažnija od godišnjeg nominalnog rasta plaća.

Na mjesečnoj razini, prosječna nominalna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u prosincu 2022. nominalno je niža za 0,5  posto, a realno za 0,2 posto u odnosu na studeni 2022. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u prosincu 2022. nominalno je niža za 0,3 posto, a realno je ostala na istoj razini u odnosu na studeni 2022.

Najniža prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4951 kune. S druge strane, najviša je isplaćena u djelatnosti Informacijske uslužne djelatnosti, u iznosu od 12.352 kuna.

Prema priopćenju DZS-a, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za prosinac 2022. iznosila je 44,14 kuna, što je u odnosu na mjesec ranije niže za 0,7 posto, a u odnosu na isto razdoblje 2021. više za 12,5 posto. Medijalna neto plaća iznosila je u prosincu 6608 kuna (+7,8% godišnje ili -1,2% mjesečno), što znači da je polovici zaposlenika u pravnim osobama isplaćena neto plaća bila jednaka ili manja od navedene vrijednosti, a drugoj polovici zaposlenika veća. Medijalna bruto plaća iznosila je u prosincu 8748 kuna.

Visoka i ustrajna inflacija nastavlja iz mjeseca u mjesec umanjivati realnu vrijednost plaća unatoč pozitivnoj nominalnoj dinamici godišnjeg rasta. Godišnja stopa inflacije zadržala se na dvoznamenkastim razinama i u posljednjem mjesecu 2022., a prosječne nominalne plaće rasle su očekivano skromnijom dinamikom.

I na početku nove godine izgledan je nastavak pada realne vrijednosti plaća. Iako će se značajan dio inflatornih pritisaka zadržati i kroz cijelu 2023., tijekom 2023. moguće je očekivati i blagi, ali ipak pozitivan rast realnih plaća. Naime, razmjerno snažan rast nominalnih plaća podržan je zahtjevima za rastom plaća i u privatnom i u javnom sektoru uslijed rastućih troškova života i široko rasprostranjenog rasta cijena u potrošačkoj košarici. U istom smjeru djeluje i činjenica da u određenim djelatnostima nedostaje radne snage, dok Hrvatska dinamikom rasta plaća zaostaje za zemljama u okruženju.