Svjetska ljestvica talenata: Nismo sposobni zadržati nadarene

Hrvatska je najbolje pozicionirana po faktoru ulaganja i razvoja. Kao prednosti ističu se izdvajanje vlade za obrazovanje po učeniku te omjer učenika i profesora u osnovnim i srednjim školama. Kao nedostatak navodi se nedovoljno ulaganje kompanija u trening zaposlenika

71
Svjetska ljestvica talenata

Svjetska ljestvica talenata, koju objavljuje Institut za razvoj poslovnog upravljanja (IMD) iz Lausanne u partnerstvu s Nacionalnim vijećem za konkurentnost donijela je Hrvatskoj u 2019. godini 53. mjesto. Izvješće obuhvaća 63. zemlje koje su rangirane u IMD – Svjetskom godišnjaku konkurentnosti, a Hrvatska je u odnosu na prošlu godinu napredovala za jedno mjesto.

Izvješće ocjenjuje sposobnost zemlje da izgradi, privuče i zadrži nadarene osobe kako bi stvorila bazu talentiranih osoba potrebnih za povećanje konkurentnosti i rast gospodarstva, a temelji se na tri ključna faktora:

1. Ulaganje i razvoj – podizanje kvalitete obrazovnog sustava kroz javne investicije u cilju povećanja broja talentiranih osoba u zemlji.

2. Faktor privlačnosti – sposobnost zemlje da zadrži svoje nadarene osobe i privuče nadarene osobe iz inozemstva.

3. Faktor spremnosti – mogućnost zemlje da udovolji zahtjevima tržišta rada za potrebnom radnom snagom i stvaranje baze talentiranih osoba.

Ove godine Švicarska je ponovno prva na ljestvici, a slijede Danska, Švedska, Austrija, Luksemburg, Norveška, Island, Finska, Nizozemska i Singapur. Na dnu ljestvice su Meksiko (60.), Brazil (61.), Venezuela (62.) i Mongolija (63.).

Među “novim” članicama Europske unije najbolje su rangirane Estonija (27.), Litva (28.), Slovenija (31.), Latvija (34.), Poljska (37.) Češka (39.) i Mađarska (45.).

Nespremni za pozicioniranje u budućnosti

“Odnos našeg društva prema talentima posebno je osjetljiv u vrijeme odlazaka mladih kao i ostalih demografskih problema kojima svjedočimo. Stvaranje uvjeta za razvoj talenata, njihovo zadržavanje i spremnost društva za opstanak i boljitak u globalnim uvjetima temeljne su odrednice kojima bi se trebali voditi. Ovogodišnje izvješće IMD-a pokazuje da smo se pomakli prema vrhu za jedno mjesto. Ali s 53. mjestom ne možemo biti zadovoljni”, rekao je Ivica Mudrinić, predsjednik Nacionalnog vijeća za konkurentnost. Dodao je da na naše probleme ukazuje struktura naših pozicija po pojedinim kriterijima.

>>Hrvatska na ljestvici globalne konkurentnosti 60. od 63 ekonomije

>>Hrvatska najmanje konkurentna članica Europske unije

“Možemo biti zadovoljni visokim izdvajanjem vlade po srednjoškolskom učeniku, kao i omjerima učenik-nastavnik, ali mora nas duboko zabrinuti naša nesposobnost da zadržimo nadarene i nespremnost za pozicioniranje u budućnosti. Stoga ovu rang listu trebamo prihvatiti kao poticaj na akcije koje će nas osposobiti za društvo znanja i vještina te tako osigurati boljitak našim građanima”, poručio je predsjednik Nacionalnog vijeća za konkurentnost.

I ove godine na ljestvici talenata dominiraju europske zemlje. Među  prvih deset je devet europskih zemalja. Za to su zaslužni izvrsni obrazovni sustavi europskih zemalja koji izdvajaju Europu od ostalih regija svijeta. Većina europskih zemalja u prosjeku ima visoku razinu ulaganja u obrazovanje i to od primarne do tercijarne razine. To im omogućuje da razvijaju lokalne talente i istodobno privlače strane visokoobrazovane stručnjake, na koje se mnoge europske kompanije oslanjaju.

Rezultati istraživanja temelje se na tri faktora koji sadrže ukupno 32 pokazatelja. Dio pokazatelja su statistički podaci dok je drugi dio pokazatelja dobiven kroz istraživanje mišljenja gospodarstvenika.

Premalo ulažemo u trening zaposlenika

Hrvatska je najbolje pozicionirana po faktoru ulaganja i razvoja (36.). Kao prednosti ističu se izdvajanje vlade za obrazovanje po učeniku (postotak BDP-a po glavi stanovnika u srednjoškolskom obrazovanju) te omjer učenika i profesora u osnovnim i srednjim školama. Kao nedostatak navodi se nedovoljno ulaganje kompanija u trening zaposlenika.

Po faktoru privlačnosti da zadrži nadarene osobe i privuče strane talentirane osobe Hrvatska se nalazi na 61. mjestu. Kao prednost izdvojen je indeks troškova života, a nedostatak je u privlačenju i zadržavanju talentiranih osoba te njihovom odlasku (brain drain).

Kod faktora spremnosti zemlje za udovoljavanjem zahtjevima tržišta za kvalificiranom radnom snagom nalazimo se na 60. mjestu. Prednost su nam diplomanti prirodnih znanosti (postotak diplomiranih studenata u ICT-u, inženjerstvu, matematici i ostalim prirodnim znanostima), a nedostaci su nam u području dostupnosti osoba s financijskim vještinama te međunarodnog iskustva višeg menadžmenta.

Indikatori Ljestvice talenata – profil Hrvatska

ULAGANJE I RAZVOJ (36) Izvor Rang 2019. Rang 2018.
Ukupno izdvajanje za obrazovanje (%) Statistika 30 33
Izdvajanje vlade za obrazovanje po učeniku (srednja škola) Statistika 21 11
Ukupni javni izdaci za obrazovanje po učeniku (sve razine) Statistika 41
Omjer učenik-nastavnik (osnovna škola) Statistika 4 12
Omjer učenik-nastavnik (srednja škola) Statistika 6 9
Praksa za vrijeme školovanja (naukovanje) Anketa 62 60
Obuka zaposlenika Anketa 63 63
Ženska radna snaga (%) Statistika 27 32
Zdravstvena infrastruktura Anketa 44 44
FAKTOR PRIVLAČENJE (61) Izvor Rang Rang
Indeks troškova života Statistika 15 14
Privlačenje i zadržavanje talentiranih ljudi Anketa 63 63
Motivacija zaposlenika Anketa 62 62
Odljev mozgova Anketa 62 57
Kvaliteta života Anketa 44 45
Visoko kvalificirani radnici iz inozemstva Anketa 62 62
Naknade u uslužnim djelatnostima Statistika 40 37
Naknade menadžmentu Statistika 51 52
Efektivne porezne stope na dohodak Statistika 35 33
Pravosuđe Anketa 54
Izloženost onečišćenju česticama Statistika 40
FAKTOR SPREMNOSTI (60) Izvor Rang Rang
Rast radne snage Statistika 61 46
Kvalificirana radna snaga Anketa 60 56
Financijske vještine Anketa 62 63
Međunarodno iskustvo Anketa 62 63
Kompetentan viši menadžment Anketa 61 63
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje Anketa 57
Diplomanti prirodnih znanosti Statistika 23
Visoko školsko obrazovanje Anketa 56 60
Obrazovanje menadžmenta Anketa 60 59
Znanje jezika Anketa 35 31
Mobilnost studenata – dolazak Statistika 55 54
Procjena obrazovanja – PISA Statistika 36 36