Vlada nabavlja 621 tonu stočne hranu za potresom ugrožena područja

Zbog potresa je došlo do velikog poremećaja u hranjenju životinja na stradlim područjima, do rušenja silosa i propadanja stočne hrane. Vlada će nanaviti stočnu hranu u vrijednsoti 1,5 mil kuna što bi trebalo biti dovoljno za mjesec dana

21
stočne hrane
Riječ je o hrani za oko 1800 goveda, 3500 svinja, petstotinjak ovaca i koza, tisuću kopitara i desetak tisuća komada peradi na potresom najugroženijim područjima

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković najavila je mjeru kojom će se pomoći stočarima na potresom pogođenim županijama vrijednu 1,5 milijuna kuna. Riječ je o nabavci koncentrirane stočne hrane za idućih mjesec dana.

Naime, zbog potresa je došlo do velikog poremećaja u hranjenju životinja, do rušenja silosa i propadanja hrane.

“Ovom odlukom predvidjeli smo nabavku nešto više od 621 tone hrane. To bi, bez obzira na donacije na kojima još jednom zahvaljujem, trebalo biti dovoljno za nešto više od 30 dana i to za stoku na najugroženijem području. Riječ je o oko 1800 goveda, 3500 svinja, petstotinjak ovaca i koza, tisuću kopitara i desetak tisuća komada peradi”, rekla je ministrica Vučković.