Atlantic Grupa dividendu od 20 kuna po dionici isplaćuje 18. srpnja

Glavna skupština odlučila je da se iz zadržane dobiti iz prethodnih godina isplati dividenda u ukupnom iznosu od 66,67 milijuna kuna, odnosno 20 kuna po dionici. Neto dobit iz prethodne poslovne godine u iznosu od 4,88 milijuna kuna raspoređena je u zadržanu dobit

316
atlantic grupa dividenda

U četvrtak 28. lipnja održana je Glavna skupština dioničkog društva Atlantic Grupa. Skupštinom je predsjedala prof.dr.sc. Nina Tepeš, a prisutni su bili predstavnici vlasnika 93,09 posto ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa.

Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2017. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od 275,53 milijuna kuna. a neto dobit Atlantic Grupe d.d. iznosi 4,88 milijuna kuna. Neto dobit u iznosu od 4.88 milijuna kuna ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti društva.

Glavna skupština odlučila je da se iz zadržane dobiti iz prethodnih godina isplati dividenda u ukupnom iznosu od 66,67 milijuna kuna, odnosno 20 kuna po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji će na dan 5. srpnja 2018. biti evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Atlantic Grupa d.d. bez prava na isplatu dividende je 4. srpnja (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva 18. srpnja 2018. godine (payment date).

Novi mandati članovima Nadzornog odbora

Glavna skupština dala je razrješnicu za poslovnu godinu 2017. predsjedniku Uprave Emilu Tedeschiju te članovima Uprave Mladenu Veberu, Nevenu Vrankoviću i Zoranu Stankoviću.

>>Atlantic Grupa u 2017. profitabilnija od očekivanja

>>Odličan početak godine za Atlantic Grupu

Razješnicu su dobili i članovi Nadzornog odbora Zdenko Adrović, Lada Tedeschi Fiorio, Siniša Petrović, Aleksandar Pekeč, Franz Josef Flosbach, Lars Peter Elam Håkansson i Jean-Louis Yvon Gourbin,

S obzirom na to da Aleksandru PekečuFranzu Josefu Flosbachu mandat u Nadzornom odboru istječe 1. rujna ove godine, a Larsu Peteru Elamu Håkanssonu 30. lipnja ove godine, skupština je svoj trojici dala novi četverogodišnji mandat u Nadzornom odboru. Pekeču i Flosbachu novi mandat počinje 2. rujna, a Håkanssonu 1. srpnja.

Za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva Atlantic Grupe d.d. i njenih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Atlantic Grupe d.d. za poslovnu godinu 2018. imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka: Ernst & Young d.o.o.