AZTN sumnja da su HT, A1, Telemach i HUP ICT djelovali kao kartel

Postoji sumnja da je HUP ICT sudjelovao u dogovoru telekom operatora koji su međusobno razmijenili informacije o namjeri uvođenja indeksne klauzule te je u njihovo ime tražio stručno mišljenje regulatora i uvrštenje indeksne klauzule u Pravilnik koji vrijedi za sve

60
mobilni telefoni
[Izvor: Pixabay]

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja pokrenula je po službenoj dužnosti 28. prosinca 2023. postupak protiv tri telekomunikacijska operatora – Hrvatskog Telekoma d.d. (HT), A1 Hrvatska d.o.o. (A1) i Telemacha Hrvatska d.o.o. (Telemach) te HUP-ove Udruge za informatičke i komunikacijske djelatnosti (HUP ICT) radi sumnje u narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma u smislu članka 8. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, odnosno udruživanja u kartel.

Naime, pružatelji telekomunikacijskih usluga su početkom prošle godine u opće uvjete poslovanja uveli indeksnu klauzulu prema kojoj jednom godišnje mogu cijene svojih usluga automatski uskladiti s općom stopom inflacije uz uvjet da svoje korisnike obavijeste 30 dana ranije. Osnovna stopa inflacije u 2022. iznosila je 10,8 posto pa su telekom operatori lani povisili cijene usluga: A1 za 8,5 posto od srpnja, Telemach za 8,3 posto od kolovoza i HT za 5 posto od listopada.

Prethodno je HUP ICT od regulatora, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) zatražio stručno mišljenje i uvrštenje indeksne klauzule u Pravilnik koji bi vrijedi za sve. Na temelju HAKOM-ova stručnog mišljenja indeksna klauzula ipak nije uvrštena u Pravilnik, nego su je telekomi pojedinačno uveli u svoje opće uvjete poslovanja i ona je sada uvrštena u svaki ugovor s korisnicima.

Indeksa klauzula nije zabranjena, štoviše riječ je o praksi kakva postoji u zemljama Europske unije. Ali AZTN vidi problem u procesu koji je doveo do uvođenja indeksne klauzule u poslovanje telekoma koji posluju u Hrvatskoj.

Cilj pokrenutog postupka je utvrditi jesu li HT, A1 i Telemach, uz sudjelovanje predstavnika HUP ICT-a, razmjenom poslovno osjetljivih informacija o namjeri uvođenja mogućnosti da cijene svojih usluga usklade s godišnjom stopom inflacije (indeksna klauzula) u opće i posebne uvjete svog poslovanja, odnosno u pretplatničke ugovore, ograničili međusobno tržišno natjecanje otkrivanjem ponašanja za koje su se odlučili ili koje namjeravaju provoditi na mjerodavnom tržištu i time sklopili zabranjeni horizontalni sporazum (kartel).

AZTN trebao bi utvrditi je li HUP ICT na sastancima Radne skupine za telekomunikacije, prešutnim odobravanjem razmjene poslovno osjetljivih informacija između HT-a, A1 Hrvatska i Telemacha o namjeri uvođenja indeksacije cijena usluga na temelju godišnje inflacije u opće i posebne uvjete poslovanja, bez javnog distanciranja od takvog koordiniranog ponašanja navedenih poduzetnika, i svojim prijedlozima Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti o dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga odredbom koja bi omogućila uvođenje indeksne klauzule u opće uvjete poslovanja telekomunikacijskih operatora, pridonio sklapanju zabranjenog horizontalnog sporazuma (kartela), čime bi HUP ICT postao sudionikom tog sporazuma.

Samo pokretanje postupka ne prejudicira odluku AZTN-a u ovom predmetu, navodi regulator tržišnog natjecanja. “Odluka o tome jesu li predmetni poduzetnici sklopili zabranjeni sporazum temeljit će se na konačno utvrđenom činjeničnom stanju u postupku, na temelju kojeg AZTN donosi meritornu odluku”, navodi Agencija.