Broj zaposlenih u ugostiteljstvu u 2020. pao za 17,2 posto

Kategorija koja je zabilježila najsnažniji postotni rast zaposlenosti tijekom 2020. godine bila je kategorija Informacije i komunikacije, s rastom od 3,7 posto

56
registrirana stopa nezaposlenosti
[Image by Pexels from Pixabay]

U skladu s očekivanjima i rastom broja nezaposlenih osoba u prosincu, posljednja objava Državnog zavoda za statistiku o kretanju registrirane stope nezaposlenosti potvrdila je nastavak njenog rasta na mjesečnoj razini. Tako je u prosincu 2020. registrirana stopa nezaposlenosti uz mjesečni rast za 0,2 postotna boda iznosila 9,5 posto. Ovakva kretanja uobičajena su za posljednje mjesece u godini pa je tako u posljednja tri mjeseca 2020.  zabilježen njezin rast, navodi se ekonomskoj analizi RBA.

U prosincu 2019. registrirana stopa nezaposlenosti iznosila je 7,9 posto, čime je zabilježen rast stope nezaposlenosti za 1,6 postotnih bodova na godišnjoj razini. Porast stope nezaposlenosti na godišnjoj razini odraz je snažnijeg rasta broja nezaposlenih u odnosu na rast broja aktivnog stanovništva. Naime, uz nastavak rasta broja nezaposlenih po dvoznamenkastim stopama (-21,3%) u prosincu, broj aktivnog stanovništva zabilježio je godišnju stopu rasta od 1,0 posto.

Promatrano na razini cijele 2020. godine, prosječan broj nezaposlenih viši je za 17,2 posto na godišnjoj razini, popevši se na 150.824 osobe, što je 22.174 osoba više u odnosu na 2019. godinu. Zamjetnim rastom broja registriranih nezaposlenih osoba uz znatno blaži rast broja aktivnog stanovništva, prosječna registrirana stopa nezaposlenosti iznosila je 9,0 posto, što je porast od 2,2 postotna boda u odnosu na prosjek 2019. godine kada je stopa nezaposlenosti iznosila 7,8 posto.

Broj zaposlenih pao za 1,9 posto

Promotrimo li kretanja broja zaposlenih u pravnim osobama prema NKD-u u 2020. godini, ukupan broj zaposlenih zabilježio je pad od 1,9 posto u odnosu na 2019. Kategorija koja zabilježila najsnažniji godišnji pad bila je pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane s padom od 17,2 posto. S druge strane, kategorija koja je zabilježila najsnažniji postotni rast tijekom 2020. godine bila je kategorija Informacije i komunikacije, zabilježivši godišnji rast od 3,7 posto.

U godini pred nama, očekivani oporavak gospodarske aktivnosti neće u značajnoj mjeri pozitivno utjecati na pokazatelje (ne)zaposlenosti zbog mjera koje je za ublažavanje posljedica pandemije Vlada poduzimala tijekom prošle, a dijelom i u ovoj godini, čime su ublažena nepovoljna kretanja na tržištu rada. Stoga analitičari RBA u 2021. očekuju blagi pad registrirane stope nezaposlenosti ispod 9 posto dok bi se anketna (ILO) stopa nezaposlenosti mogla spustiti na 7 posto.