Croatia Airlines petu godinu zaredom poslovala s dobiti

Pozitivni trendovi nastavljeni su i u prva tri mjeseca 2018. uz rekordan putnički faktor popunjenosti od 70,6 posto, što je povećanje od 6% u odnosu na isto razdoblje zimske sezone prethodne godine

129
Croatia airlines
Predsjednik Uprave Croatia Airlinesa Jasmin Bajić

Hrvatski nacionalni avioprijevoznik Croatia Airlines već petu godinu zaredom završio je s dobiti. Naime, nakon četiri uzastopne godine (2013.-2016.) pozitivno poslovanje nastavilo se i u 2017. godini u kojoj je kompanija ostvarila rezultat od 24,9 milijuna kuna, dok je operativna dobit ostvarena u visini od 39,8 milijuna kuna.

Pozitivni trendovi nastavljeni su i u prva tri mjeseca ove godine, pri čemu je važno naglasiti rekordan putnički faktor popunjenosti (PLF) od 70,6 posto u prvom tromjesečju 2018. godine, odnosno povećanje od 6% u odnosu na isto razdoblje zimske sezone prethodne godine.

Prvi puta nakon 2010. godine, Croatia Airlines ovih je dana prema kupoprodajnom ugovoru s Airbus S.A.S. uplatila avansno plaćanje (PDP – Predelivery Payment) za 4 nova zrakoplova tipa Airbus 320neo, čija je isporuka planirana za 2022. i 2023. godinu, a što će osigurati još kvalitetniju uslugu u budućnosti, navodi se u izvješću kompanije objavljenom u petak, 27.04.

Rezultati za prvo tromjesječje 2018.

Prvo tromjesečje 2018. godine obilježio je rast ukupno prevezenih putnika za 8 posto u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, pri čemu je broj putnika u domaćem redovitom prometu veći za 12 posto, dok je broj putnika u međunarodnom redovitom prometu veći za 6 posto u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

U promatranom razdoblju (zimska sezona) Croatia Airlines je po prvi put u povijesti ostvario putnički faktor popunjenosti (PLF) od 70,6 posto (+6 postotnih bodova) te težinski faktor popunjenosti (WLF) od 67,6 posto (+5,8 postotnih bodova).

Radi realnosti usporedbe postignutih rezultata, iz ostvarenih operativnih prihoda
prvog kvartala 2017. godine, izuzeta je izvanredna jednokratna stavka (djelomična prodaja slotova na zračnoj luci Heathrow u visini od 106,6 milijuna kn) te su operativni prihodi ostvareni u prvom kvartalu 2018. godine veći za dva posto u odnosu na kraj prvog kvartala 2017. godine.

Ostali prihodi (nakon izuzeća prihoda od podaje slotova) manji su 36 posto u odnosu na isto razdoblje 2017. najvećim dijelom zbog znatno manjih ostvarenih povrata plaćenih maintenence rezervi za radove održavanja na vlastitoj floti te prihoda od usluga tehnike vezanih uz radove na zrakoplovima drugih kompanija.

Operativni troškovi manji su 2 posto u odnosu na ostvarenje istog razdoblja 2017. godine. Najznačajnije smanjenje ostvareno je kod troškova letenja zbog manjih troškova najma zrakoplova kao posljedica nižih mjesečnih najmova za četiri zrakoplova Dash flote te manjeg izvanrednog najma. Ulaganja u zrakoplove ostvarena su u ukupnoj visini od 8,4 milijuna kuna, a odnose se na zamjenu podvozja na zrakoplovu Airbus CTI te na dva šestogodišnja pregleda na zrakoplovima Airbus CTK i CTL. U zrakoplove Q400 u najmu uloženo je 925 tisuća kuna, a ulaganje se odnosi na opremu za precizno slijetanje uz pomoć satelita.

S obzirom na izraženu sezonalnost poslovanja, u prvom kvartalu 2018. godine, u razdoblju niske sezone prometa ostvaren je očekivani operativni gubitak u visini od 82,3 milijuna kuna. S neto rezultatom financiranja krajnji gubitak iznosi 84,5 milijuna kuna, što je za 13% manji gubitak u odnosu na prvi kvartal 2017. nakon izuzimanja jednokratne stavke (djelomična prodaja slotova na zračnoj luci Heathrow).

Nova odredišta u 2018.

U 2018. godini Croatia Airlines započinje s letenjem u dva nova odredišta, Mostar tijekom cijele godine, te Dublin tijekom ljetne sezone. Uz Dublin i Mostar uvode se i još dvije nove sezonske linije Dubrovnik – Munchen i Split – Kopenhagen. Osim novih linija, u ovogodišnjem ljetnom redu letenja povećava se i broj tjednih letova na pojedinim linijama. Tako se od 4. svibnja uvode četiri dodatna poslijepodnevna leta na liniji Zagreb – Skoplje. Više tjednih letova obavljat će se i na liniji Zagreb – Dubrovnik – Rim na kojoj će se, osim dosadašnjih letova subotom i nedjeljom, početkom svibnja uvesti i dodatni let srijedom.

Zrakoplovi Croatia Airlinesa i dalje će letjeti u svih osam novih europskih odredišta – iz Zagreba u Stockholm, Oslo, Helsinki, Bukurešt, Lisabon, Milano, Prag i Sankt Peterburg, pri čemu će se broj tjednih letova u Sankt Peterburg, uz letove četvrtkom i nedjeljom, povećati za dodatni let utorkom.

Tijekom ovogodišnjega ljetnog reda letenja ponovno se uvode i sezonski letovi u mnoga atraktivna europska odredišta kao što su Atena, Barcelona, Lisabon, Venecija.

Godišnji rezultati poslovanja u 2017.

Operativni prihodi u 2017. godini bili su 13 posto veći u odnosu na 2016. godinu. Putnički prihodi, koji čine 80 posto ukupnih prihoda kompanije, zabilježili su rast od 5 posto, dok je povećanje broja putnika iznosilo 10 posto. Manji rast putničkih prihoda u odnosu na broj prevezenih putnika rezultat je smanjenja prosječne vrijednosti tarifa u uvjetima znatnog povećanja konkurencije na hrvatskom zrakoplovnom tržištu, osobito u razdoblju visoke sezone (lipanj-rujan).
Ostali prihodi Croatia Airlinesa znatno su veći u odnosu na 2016. godinu, a što je rezultat provedene planirane prodaje dijela slotova na Zračnoj luci Heathrow u iznosu od 138,5 milijuna kuna.

Operativni rashodi u istom su razdoblju porasli za 11 posto u odnosu na 2016. godinu, pri čemu su najznačajniji porast u odnosu na isto razdoblje prošle godine zabilježili troškovi letenja (+20 posto), koji su uzrokovani rastom cijene goriva na tržištu u odnosu na 2016. godinu te troškovi najma zrakoplova (+16 posto) zbog uvođenja dva dodatna zrakoplova u najam (wet lease) od svibnja do listopada u odnosu na jedan dodatni zrakoplov u ljetnoj sezoni u 2016. godini.
Ostali rashodi porasli su za više od sedam puta u odnosu na 2016. godinu zbog
provedenog usklađenja vrijednosti zrakoplova koja je korigirana za 56,9 milijuna kn. Troškovi prodaje i promocije veći su za 8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog većih troškova rezervacijskog sustava i troškova provizija, a kao rezultat veće ostvarene prodaje te porasta broja putnika kao i uslijed većih troškova promocije zbog promidžbe četiri nove linije u ljetnom redu letenja.

U 2017. godini ostvarena su ulaganja koja su izravno vezana uz letenje, održavanje i operiranje zrakoplova odnosno održavanje zajamčene razine sigurnosti, a u odnosu na 2016. godinu investicije su veće za 33 posto.

U 2017. godini prevezeno 2.124.528 putnika

U 2017. godini prevezeno je ukupno 2.124.528 putnika što je za 185.308. putnika
više u odnosu na 2016. godinu (10 posto). Croatia Airlines je prvi put u povijesti,
odnosno od početka putničkog prijevoza u svibnju 1991. godine, 5. prosinca 2017. godine zabilježio dvomilijuntnog putnika.

Povećanjem broja prevezenih putnika ostvaren je putnički faktor popunjenosti
(PLF) od 74,4 posto koji je za 4,4 pp veći od ostvarenja 2016. godine.

2017. godine najviše je novosti bilo na skandinavskom tržištu na kojem su putnicima ponuđena putovanja u tri nova odredišta iz Zagreba: Stockholm, Oslo i Helsinki. Croatia Airlines u ljetnom redu letenja uveo je i izravne međunarodne letove između Zagreba i Bukurešta.

U ožujku 2018. godine predsjednik Uprave Croatia Airlinesa Jasmin Bajić izabran je u upravno tijelo Europske udruge regionalnih avioprijevoznika (ERA – European Regions Airline Association) na mandat od tri godine.