Croatia osiguranje u ožujku isplaćuje dividendu od 151,27 eura po dionici

Pravo na isplatu dividende imaju svi imatelji redovnih i povlaštenih dionica upisani u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 11. ožujka 2024., a dividenda će biti isplaćena 18. ožujka 2024. godine

48
croatia osiguranje
[foto: Točka na i Medija]

U petak, 19. siječnja, održane su sjednice Uprave i Nadzornog odbora Croatia osiguranja na kojima je utvrđen prijedlog odluke da se dioničarima iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem Društva u razdoblju 2015. – 2018. isplati dividenda od 151,27 eura po dionici, odnosno u ukupnom iznosu od 65 milijuna eura.

Pravo na isplatu dividende imaju svi imatelji redovnih i povlaštenih dionica upisani u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 11. ožujka 2024. (record date). Dionicama Društva bez prava na isplatu dividende trgovat će se od 8. ožujka 2024.
(ex date), a dividenda će biti isplaćena 18. ožujka 2024. godine (payment date).

U obrazloženju odluke navodi se da Croatia osiguranje u proteklim godinama posluje uspješno, s rastućom razinom dobiti te visokim stopama adekvatnosti kapitala. Društvo je bilo kontinuirano visoko kapitalizirano, usprkos poremećajima na financijskim tržištim a, razdoblju visoke inflacije te prirodnim nepogodama. Ulazak Republike Hrvatske u eurozonu dodatno je pozitivno doprinio navedenom pokazatelju.

Adekvatnost kapitala na dan 30.9.2023. na razini matice iznosila je 337 posto, odnosno 293 posto na konsolidiranoj razini, a iako se očekuje blago smanjenje ovih omjera na kraju 2023. zbog efekata odgođenih poreza, očekuje se da će adekvatnost kapitala biti održana i S dalje na vrlo visokim razinama – na razini matice iznad 300 posto, a na konsolidiranoj razini iznad 270 posto.

S obzirom na sve navedeno, Uprava i Nadzorni odbor smatraju da je Društvo u mogućnosti isplatiti dividendu svojim dioničarima bez poremećaja po stabilnost poslovanja i uz zadržavanje visoke razine adekvatnosti kapitala te predlažu isplatu dividende u ukupnom iznosu od 65.000.265,19 eura (151,27 eura po dionici).

Croatia osiguranje posluje u sastavu Adris grupe.