Delta T će u Kastvu graditi stambene zgrade i komunalnu infrastrukturu

Delta T ovdje planira gradnju pet stambenih objekata, a troškovi izgradnje komunalne infrastrukture bez uključenog PDV-a prebit će se s obvezom investitora da plati komunalni doprinos za izgradnju stambenih zgrada

164
grad Kastav

Kastavski vijećnici na posljednjoj sjednici suglasili su se sa sklapanjem Ugovora o međusobnim pravima i obvezama s tvrtkom Delta T iz Kastva koja je u pismu namjere izrazila spremnost da vlastitim sredstvima financira izgradnju komunalne infrastrukture, prometne površine, prilazne ceste i javnu rasvjetu na dijelu naselja Žegoti – Pavletići.

Delta T ovdje planira gradnju pet stambenih objekata. Komunalnu infrastrukturu izgradili bi u roku od najviše četiri godine i nakon toga bi je predali Gradu na upravljanje.

U Ugovoru se detaljnije uređuju međusobna prava i obveze ugovornih strana u vezi s izgradnjom komunalne infrastrukture i prijenosa izgrađene komunalne infrastrukture u vlasništvo Grada Kastva, ali se uređuje i obveza investitora Delte T na plaćanje komunalnog doprinosa za izgradnju višestambenih zgrada koje će graditi na području Žegoti – Pavletići.

To će se učiniti tako da se napravi prijeboj utvrđenih troškova izgradnje komunalne infrastrukture bez uključenog PDV-a s obvezom investitora na plaćanje komunalnog doprinosa za izgradnju stambenih zgrada.

Prijeboj se može napraviti najviše do ukupnog iznosa utvrđenog komunalnog doprinosa, a to će se učiniti po izvršenju svih obveza investitora iz Ugovora. Procijenjeni iznos komunalnog doprinosa za pet stambenih zgrada iznosi 479.280 kuna.

Procijenjena pak vrijednost radova na izgradnji komunalne infrastrukture koja je predmet Ugovora prema izrađenom troškovniku iznosi 506.715 kuna bez uključenog PDV-a, dok će se konačna vrijednost radova utvrditi po završetku izgradnje komunalne infrastrukture, odnosno po ishođenju uporabne dozvole.

S obzirom na to da ova komunalna infrastruktura nije predviđena proračunom za 2021. godinu i projekcijama proračuna za sljedeću i 2023. godinu, kao ni Programom gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za ovu godinu, Gradskom vijeću predloženo je da prihvati prijedlog, što su vijećnici većinom glasova i učinili.