Deset mjera za dekarbonizaciju građevinskog sektora

Izvješće "Dekarbonizacija građevinskog sektora - 10 ključnih mjera" pruža visokim dužnosnicima i donositeljima odluka smjernice o tome što trebaju mijenjati u politikama, projektiranju i nabavi

42
dekarbonizacija građevinskog sektora

Globalni savez za zgrade i građevinarstvo (Global Alliance for Buildings and Construction / GlobalABC) objavio je izvješće koje identificira 10 ključnih mjera koje nacionalne, regionalne i lokalne vlade trebaju ugraditi u svoje politike kako bi doprinijele naporima za dekarbonizaciju građevinskog sektora.

GlobalABC, koji povezuje vlade, privatni sektor i organizacije civilnog društva, ima za cilj “potaknuti transformaciju građevinskog sektora prema nultim emisijama, učinkovitim i otpornim zgradama”.

Njegovo izvješće “Dekarbonizacija građevinskog sektora – 10 ključnih mjera” pruža visokim dužnosnicima i donositeljima odluka smjernice o tome što trebaju mijenjati u politikama, projektiranju i nabavi.

U izvješću koje je podržao Program UN-a za okoliš, a objavila ga je Europska federacija građevinske industrije, ističu se mjere koje bi mogle znatno pomoći svim zemljama u njihovim naporima da smanje ugljične emisije.

U izvješću se navodi kako “ispunjavanje cilja Pariškog sporazuma da se globalno zagrijavanje ograniči znatno ispod 2° C, po mogućnosti na 1,5° C, iznad predindustrijske razine, zahtijeva globalnu dekarbonizaciju građevinskog sektora”.

Dodaje se,također, da se “nulta emisija ugljika mora postići u cjelokupnom životnom ciklusu izgrađenog okoliša najkasnije do 2050.”. Da bi se to postiglo, vlade moraju integrirati strategije i politike dekarbonizacije u svoje nacionalne programe.

Iako izvješće ne nudi “sveobuhvatnu strategiju”, mjere koje se u njemu navode osmišljene su kako bi pomogle vladama, lokalnim vlastima i građevinskim tvrtkama da postignu neto nultu emisiju.

10 ključnih mjera za dekarbonizaciju građevinske industrije

  • Uspostaviti i implementirati ambiciozan energetski kod za zgrade
  • Podržati primjenu integriranog dizajna
  • Promicati intenzivnu energetsku obnovu
  • Pružiti primjer dekarbonizacijom javnih zgrada
  • Primjenom informacija i promjenom ponašanja poticati energetsku učinkovitost
  • Financijski poticati projekte energetske učinkovitosti
  • Olakšati pristup informacijama o ugljičnom otisku materijala
  • Razvijati politiku javne nabave koja potiče primjenu materijala s niskim udjelom ugljika
  • Integrirati u urbano planiranje, projektiranje i graditeljstvo rješenja utemeljena na prirodi
  • Razvijati integrirane strategije i planove otpornosti za izgrađeno okruženje

Izvješće GlobalABC-a objavljeno je početkom srpnja ove godine, ali veću pozornost privuklo je nakon objave izvješća “Climate Change 2021: Physical Science Basis” Međuvladinog panela o kliamtskim promejnama (Intergovernmental Panel on Climate Change / IPCC) koje pokazuje da su ljudske aktivnosti ubrzale klimatske promjene do točke u kojoj su neke od promjena sada nepovratne.

Cijelo izvješće “Dekarbonizacija građevinskog sektora – 10 ključnih mjera” možete pročitati ovdje.