Dragan Munjiza više nije glavni izvršni direktor Lonie d.d.

Munjiza će voditi tvrtku Lonia trgovine, koja upravlja trgovačkom mrežom, a Krste Tomislav Jaram bit će na čelu tvrtke Lonia d.d. koja će upravljati nekretninama u vlasništvu Grupe

217
Dragan Munjiza Lonia
Dragan Munjiza [izvor: lonia.hr]

Dragan Munjiza više nije glavni izvršni direktor Lonie d.d., nego će voditi Lonia trgovine. Na čelu tvrtke Lonia d.d. bit će Krste Tomislav Jaram, piše Aleksandra Brzić u tjedniku Lider.

Munjiza je za Lider objasnio da je u rujnu 2020. u Grupi Lonia provedena reorganizacija osnivanjem novog društvo Lonia trgovina d.o.o. koje se bavi djelatnošću trgovine, dok su nekretnine ostale u vlasništvu Lonie d.d.

“Suštinski se nije ništa promijenilo. Odvojili smo nekretnine od trgovine koja nam je osnovna djelatnost, tako da je Lonia trgovina od rujna preuzela trgovački biznis i sve zaposlenike angažirane u tom dijelu poslovanja”, rekao je Munjiza.

Lonia iz Kutine je jedna od 25 članica udruženja hrvatskih trgovačkih kuća Ultra Gros d.o.o. i najveća trgovačka kuća na području Sisačko-moslavačke županije.

Lonia d.d. Je 2013. kupila je Bjelovarske Gradske pekare d.o.o., sljedeće godine preuzima četrdesetak Dioninih prodavaonica u Zagrebu, a posljednja akvizicija je preuzimanje Sloga podravskih trgovina i Podravskog mlina u prosincu 2019. godine.

Tvrtka Lonia trgovina danas upravlja mrežom od 305 prehrambenih prodavaonica na području sedam kontinentalnih hrvatskih županija (Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska i Koprivničko-križevačka županija), te osam veleprodajnih centara.

Osim trgovačke mreže Lonia i Sloga prodavaonica, u sastavu Grupe se nalazi Gradska pekara d.o.o. s dvije proizvodna pogona u Bjelovaru i Kutini, Podravski Mlin d.o.o. za proizvodnju brašna, te Spuga Vinarstvo d.o.o. Grupa ima više od 1400 zaposlenika.