Dubrovnik omogućio građanima da predlažu projekte u svom kotaru

Participativno budžetiranje je platforma na kojoj građani sami mogu predlagati projekte u svome dijelu grada. Osam gradskih kotareva imaju na raspolaganju po 120 tisuća eura, a 17 mjesnih odbora do 60 tisuća eura

25
Participativno budžetiranje
Dubrovnik [Photo by Nikolett Emmert: https://www.pexels.com/photo/aerial-view-of-the-old-city-of-dubrovnik-croatia-near-blue-sea-6072868/]

Grad Dubrovnik osmislio je projekt Participativno budžetiranje. Riječ je o platformi na kojoj građani sami mogu predlagati projekte u svome dijelu grada, ukupno vrijedne do 120 tisuća eura. Projekt je počeo u najvećem dubrovačkom gradskom kotaru Mokošici, javlja HRT.

Projekt participativnog budžetiranja želi uključiti sve građane u gradskim kotarima, ali iz gradske razvojne agencije naglašavaju ovo nije komunalna mjera.

“Participativno budžetiranje je proces koji je zamišljen da građanima da priliku da u svome okruženju djeluju, odlučuju i predlažu. Oni imaju široki spektar tema koje mogu uopće kandidirati kao projektni prijedlog. To može biti manifestacija, može biti i događanje”, objasnila je Martina Lazarević, članica Uprave Dubrovačke razvojne agencije (DURA).

“Osam gradskih kotareva imaju na raspolaganju po 120 tisuća eura, za prijedlog projekata, a 17 mjesnih odbora do 60 tisuća eura. Rezultati će se znati u rujnu”, kazala je pak Anamarija Pilato Krile, predsjednice Uprave DURA-e.

Stanovnici Mokošice predložili su 16 projekata. Boris Čikato, predsjednik gradskog kotara Mokošica, ističe kako predloženi projekti moraju biti vezani uz javno dobro, a ako je riječ o komunalnim projektima, imovinsko-pravni odnosi moraju biti čisti i moraju biti na području Grada Dubrovnika, odnosno Grad Dubrovnik mora biti vlasnik.