DZS: Građevinska aktivnost u siječnju u odnosu na prosinac usporila za 2,1%

Na godišnjoj razini, u usporedbi sa siječnjem 2022., obujam građevinskih radova u eurozoni porastao je za 0,9 posto, u Europskoj uniji za 1,4 posto, a u Hrvatskoj za 3,8 posto

12
obujam građevinskih radova
[foto: Točka na i Media]

U siječnju ove godine obujam građevinskih radova u Hrvatskoj, prema kalendarski prilagođenim indeksima, bio je veći za 3,8 posto u odnosu na siječanj 2022. Na mjesečnoj razini, također prema kalendarski prilagođenim indeksima, obujam građevinskih radova bio je za 2,1 posto manji u odnosu na prosinac, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku.

Podaci Eurostata pokazuju pak da je građevinska aktivnost u eurozoni u siječnju prema sezonski prilagođenim podacima porasla za 3,9 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je građevinska proizvodnja u Europskoj uniji porasla za 3,5 posto.

Na godišnjoj razini, u usporedbi sa siječnjem 2022., obujam građevinskih radova u eurozoni porastao je za 0,9 posto, a u Europskoj uniji za 1,4 posto.

Na mjesečnoj razini visokogradnja u eurozoni u siječnju ove godine porasla je za 4,2 posto, dok je u niskogradnji zabilježen rast od 3 posto. Na godišnjoj razini podaci nisu tako pozitivni: visokogradnja je porasla za 1,4 posto, no niskogradnja bilježi pad id 1,9 posto.

Obujam radova na zgradama u siječnju u Hrvatskoj bio je za 2,4 posto manji nego u prosincu, dok je niskogradnji pad iznosio 3,3 posto. Na godišnjoj razini obujam radova u visokogradnji bio je veći za 7,4 posto, dok je u niskogradnji zabilježen pad od 1,8 posto.

Ako promatramo po zemljama, najveći rast građevinskih aktivnosti zabilježen je u Njemačkoj (+12,6%), Sloveniji (+9,8%) i Poljskoj (+7%). Najveći pad zabilježen je pak u Mađarskoj (-5,0%), Rumunjskoj (-4,3%) i Belgiji (-1,5%).