eGrađevinski dnevnik za lakšu realizaciju građevinskih projekata

Razvoj modula eGrađevinski dnevnik financiran je iz europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz projekt "Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) i njegovi moduli". Vrijednost projekta je 4,85 milijuna kuna

109
eGrađevinski dnevnik
[Image by Convegni_Ancisa from Pixabay]

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine početkom veljače pokrenulo je novu e-uslugu pod nazivom eGrađevinski dnevnik čije je cilj olakšati realizaciju investicijskih projekata. Razvoj modula eGrađevinski dnevnik financiran je iz europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz projekt “Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) i njegovi moduli”. Vrijednost projekta je 4,85 milijuna kuna, a 85 posto sredstava osigurano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

eGrađevinski dnevnik je usluga namijenjena praćenju procesa građenja – od prijave početka građenja do procesa tehničkog pregleda izgrađene građevine, odnosno izdavanja uporabne dozvole.

Usluga je u potpunosti digitalizirana i omogućuje vođenje Građevinskog dnevnika elektroničkim putem, a cilj joj je podizanje razine kvalitete građenja te povećanje dostupnosti kvalitetnih informacija na jednom mjestu. Riječ je o rješenju utemeljenom na računalstvu u oblaku kojem istovremeno može pristupiti više korisnika s različitih lokacija kako bi u stvarnom vremenu radili na evidencijama i dokumentima.

Dokumentacija u digitalnom obliku na jednom mjestu

“Sustav je dostupan neograničenom broju korisnika neovisno o lokaciji ili uređaju koji koriste, a omogućeno je i spremanje dokumentacije u digitalnom obliku na jednom mjestu. Time smo željeli riješiti ključan problem gubitka dokumentacije ili nemogućnosti pristupanja tehničkom pregledu zbog toga što se investitoru ne želi dati dokumentacija na uvid, što je nažalost bila praksa u pojedinim slučajevima i dovodila je do nemogućnosti realizacije investicijskih projekata”, rekao je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat

eGrađevinski dnevnik je namijenjen ovlaštenim osobama i osobama koje vode građenje, ali i fizičkim osobama poput investitora, zastupnika investitora i drugih osoba.

Modul je povezan s već razvijenim modulima iz ISPU-a kao što je eDozvola, tako da se podaci upisani u prijavu početka građenja koja nastaje u eDozvoli povlače u eGrađevinski dnevnik. Dnevnik pokreće nadzorni inženjer na temelju tih podataka, unosi podatke o svim ostalim sudionicima u građenju (izvođač, ostali stručni nadzori, projektantski nadzor, geodet itd.) i otvara dnevnik, dok sam dnevnik vodi inženjer gradilišta i/ili voditelj radova.

U razvoju procesa izrade modula eGrađevinski dnevnik sudjelovale su komore arhitekata, inženjera građevinarstva, inženjera strojarstva, inženjera elektrotehnike i geodeta koje su omogućile dostupnost podataka iz njihovih baza upisnika, imenika i evidencija.

eGrađevinski dnevnik na infrastrukturi Centra dijeljenih usluga

U suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva, koji osigurava hardversku i serversku podršku i interoperabilnost u sklopu Centra dijeljenih usluga (CDU), eGrađevinski dnevnik postavljen je na infrastrukturu CDU-a.

Kroz ovaj modul omogućen je pristup OIB-u i Obrtnom registru što pojednostavljuje sam postupak provjere evidencije pravnih i fizičkih osoba koji su sudionici u gradnji, a sustav je povezan i s Finom i Poreznom upravom.

ISPU je uspostavljen s ciljem da se na jednom mjestu prikupe prostorni planovi svih razina i podaci o intervencijama u prostoru, prikažu i učine dostupnima svim zainteresiranim stranama i da se uključi široka javnost u praćenje stanja u prostoru i ubrzavanje postupka izdavanja dozvola za gradnju.

Svrha je ovakvih sustava “povećati učinkovitost javne uprave skraćenjem procesa pružanja e-usluga, povećati produktivnost javnog sektora te smijeniti operativne troškove”.

Brz i jednostavan uvid u prostorno uređenje

Kako ističe ravnatelj Uprave za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju Danijel Meštrić, cilj je da Informacijski sustav prostornog uređenja postane ključan alat ciljnim skupinama za brz i jednostavan uvid u prostorno uređenje u Republici Hrvatskoj, jer upravo taj sustav sadrži sve podatke o prostoru i objektima.

“Putem geoportala svim građanima pruža se transparentan i u potpunosti besplatan uvid u prostorno uređenje Republike Hrvatske. Građani već danas mogu putem Informacijskog sustava prostornog uređenja predati zahtjeve za ishođenjem dozvola za lokacijsku, građevinsku i uporabnu dozvolu online, uz samo nekoliko klikova mišem s bilo kojeg uređaja te jednostavno pratiti sve promjene u prostornim planovima”, rekao je Meštrić, dodajući kako će se sustav unapređivati novim uslugama.