EBRD, EIB i Europska komisija za zeleniju energiju u Zagrebu

Kreditima ukupne vrijednosti 130 mil. eura financirat će se novi blok kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije u Zagrebu kako bi se zamijenile zastarjele turbine i kotlovi na loživo ulje i plin

45
elektrana toplana zagreb

Stanovnici Zagreba će uživati u pogodnostima koje će im donijeti veliko ulaganje u modernizaciju opskrbe električnom i toplinskom energijom u okviru zajedničkog projekta EBRD-a, EIB-a i “Juncekorovog plana” Europske komisije.

Kreditna sredstva koristit će se za instalaciju dviju plinskih turbina s niskom emisijom dušikova oksida, dvaju generatora i niskotlačnu parnu turbinu za proizvodnju toplinske i električne energije u kombi-kogeneracijskoj Elektrani-toplani Zagreb (KKE EL-TO). Kapacitet novog bloka plinskih turbina s kombiniranim ciklusom iznosit će 150 MW električne i 114 MW toplinske energije i imat će niže emisije stakleničkih plinova.

Novi blok koristit će niskoemisijski plin i proizvodit će električnu energiju za potrebe elektroenergetske mreže te toplinsku energiju za potrebe sustava centralnog grijanja u sjeverozapadnom dijelu Zagreba. Zamijenit će zastarjele blokove koji uglavnom proizvode samo toplinsku energiju, a rade na plin i loživo ulje. Riječ je o ključnom dijelu energetske infrastrukture grada Zagreba.

Ovim ulaganjem osigurat će se provedba suvremenog i za okoliš neškodljivog projekta koji će zadovoljiti potrebe grada za toplinskom energijom, kao i sve nacionalne i EU standarde zaštite okoliša.

U kreditnom financiranju sudjelovat će EBRD s iznosom od 87 milijuna eura i EIB s iznosom od 43 milijuna eura. Projekt će se provoditi na lokaciji Elektrane-toplane Zagreb, postrojenja čiji je stopostotni vlasnik i kojim upravlja HEP grupa.

Posebnost ovog financiranja je to što će kredit EIB-a imati jamstvo Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU-a), središnjeg stupa Plana ulaganja za Europu (“Junckerov plan”). Sudjelovanje EFSU fonda omogućuje kreditiranje usklađeno s ekonomskim vijekom financirane imovine te se očekuje kako će privući i banke iz privatnog sektora.

Smanjiti onečišćenja i osigurati pouzdanu opskrbu

“Ovaj inovativni projekt koji podupiru EIB, Plan ulaganja za Europu i EBRD unaprijedit će kvalitetu života građana Zagreba jer će smanjiti razinu onečišćenja i osigurati pouzdanu opskrbu gradskog toplinskog sustava. Pripomoći će ostvarivanju ciljeva postavljenih u pogledu učinkovitosti i osigurat će dobivanje električne energije iz visokoučinkovitog kogeneracijskog postrojenja”, rekao je Dario Scannapieco, potpredsjednik EIB-a.

Jyrki Katainen, potpredsjednik Komisije nadležan za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, dodao je da EU prelazi na čišće i održivije gospodarstvo, tako da je presudno starije elektrane koje onečišćuju okoliš zamjeniti postrojenjima neškodljivim za klimu. “Upravo to će se ostvariti ovim projektom: omogućit će se održivija proizvodnja električne energije za stanovnike Zagreba.”

“Uz financijsku potporu Europske investicijske banke u okviru Plana ulaganja za Europu, kao i uz potporu EBRD-a i Hrvatske elektroprivrede, riječ je o zajedničkom nastojanju da se u Hrvatskoj modernizira opskrba energijom i doprinese ostvarivanju klimatskih ciljeva EU-a”, dodao je Katainen.

Vedrana Jelušić Kašić, regionalna direktorica EBRD-a za Hrvatsku, Sloveniju, Mađarsku i Slovačku, istaknula je kako je zadovoljstvo udružiti snage s EIB-om i Planom ulaganja za Europu kako bi se ostvarilo ulaganje koje je ključno za Zagreb i njegove stanovnike. “EBRD je ostvario sjajna postignuća u napredovanju prema zelenoj energiji, a ovo je još jedan važan korak u tom smjeru.”

Frane Barbarić, predsjednik Uprave HEP-a, istaknuo je kako je riječ o vrhunskom projektu u svakom smislu. Okolišno je prihvatljiv zahvaljujući najsuvremenijim sustavima i mjerama zaštite okoliša, pouzdan je za opskrbu toplinskom energijom potrošača u gradu Zagrebu i kao izvor električne energije za hrvatski elektroenergetski sustav, a iznad svega je visokoučinkovit i energetski efikasan jer će u istodobnoj proizvodnji električne i toplinske energije imati iskoristivost goriva od 90 posto, obrazložio je prednosti projekta predsjednik Uprave HEP-a.