HZZO omogućio pacijentima provjeru podataka o lijekovima koje uzimaju

Uspostavljena je nacionalna baza svih lijekova dostupnih u Hrvatskoj kojoj mogu pristupiti zdravstveni radnici, ljekarnici i pacijenti te sustav za provjeru interakcija prilikom propisivanja i izdavanja lijekova

165
Nacionalna baza lijekova
[Ilustracija: Pixabay]

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) objavio je internetsku poveznicu preko koje svaki građanin može pristupiti nacionalnoj bazi svih lijekova dostupnih u Hrvatskoj, provjeriti cijene i trenutnu dostupnost, neovisno o tome nalaze li se na listi HZZO-a ili ne.

Nacionalna baza lijekova korisnicima je dostupna putem poveznice elijekovi, kao i putem sustava e-Građani.

Sustav eLijekovi

Projekt „eLijekovi – Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima“ koji je HZZO razvio u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Agencijom za lijekove i medicinske proizvode nadogradnja je postojeće usluge u sustavu e-Građani “Realizirani recepti“. Omogućena je   provjera svih podataka o lijekovima koje pacijent uzima ili ih je uzimao u posljednjih šest mjeseci.

Provjera interakcija lijekova

Projektom je uspostavljen i sustav za provjeru interakcija prilikom propisivanja i izdavanja lijekova. Liječnici će prilikom propisivanja, kao i ljekarnici prilikom izdavanja lijekova, putem sustava moći provjeriti kakvo međudjelovanje imaju lijekovi koje pacijent uzima.  Sustav je uveden kako bi se smanjilo istovremeno uzimanje lijekova koji ulaze u klinički značajne interakcije te posljedično smanjili neželjeni učinci jednog lijeka na drugi, a sve kako bi se postigli bolji ishodi liječenja.

Zdravstvenim radnicima omogućeno jednostavno i izravno prijavljivanje sumnji na nuspojave putem svojih aplikacija, uz korištenje već dostupnih podataka iz sustava.

Pacijenti će također klikom na poveznicu moći dohvatiti sve podatke o tim lijekovima iz baze eLijekovi, kao i prijaviti sumnju na nuspojavu.

Nacionalna baza lijekova

Cilj projekta je uspostava nacionalne baze lijekova kako bi se omogućila jednostavna i sigurna razmjena podataka o lijekovima, što je podloga za razvoj novih digitalnih usluga u području upravljanja lijekovima, te povećanje sigurnosti primjene lijekova, jačanje uloge pacijenta u procesu liječenja i razvoj zdravstvene pismenosti, čime se postižu bolji ishodi liječenja i racionalizacija resursa.

Ukupna vrijednost projekta je 2,2 milijuna eura, a sufinanciran je iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 1,9 milijuna eura.