Prudužen rok za prijave za energetsku obnovu zgrada javnog sektora

Prijavitelji koji su se već prjavili kroz sustav fondovieu bit će obaviješteni o izmjeni poziva te će im se osigurati primjereni rok za eventualne izmjene i/ili dopune projektnih prijedloga ili dostavu dodatnih informacija

14
[Izvor: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine]

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine produžilo je za tjedan dana rok za podnošenje projektnih prijedloga za energetsku obnovu zgrada javnog sektora. Rok je prudužen zbog izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada javnog sektora“. Prema izvornom pozivu rok za podnošenje projektnih prijedloga bio je 16. svibnja 2023. u 16:00, a novi rok je 23. svibnja 2023. u 16:00.

Izmjene Poziva i dokumentacije objavljene su na mrežnim stranicama Ministarstva i na  javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO). U popisu su navedene sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente:

  • Upute za prijavitelje,
  • Sažetak poziva,
  • Aneks 2 – Popis tehničkih uvjeta,
  • Prilog 2. Obrazac za ocjenu kvalitete,
  • Prilog 3. Kontrolne liste za provjeru prihvatljivosti
  • Obrazac 2. Tehnički obrazac.

S obzirom na produženje roka za podnošenje projektnih prijedloga produžen je i rok za postavljanje pitanja o Pozivu u segmentu pitanja i odgovori sustava fondovieu do 10. svibnja 2023. u 9:18.

Prijavitelji koji su se već prjavili kroz sustav fondovieu bit će obaviješteni o izmjeni poziva te će im se osigurati primjereni rok za eventualne izmjene i/ili dopune projektnih prijedloga ili dostavu dodatnih informacija.

Sukladno provedenim izmjenama Poziva bit će dopunjeni pojedini odgovori u segmentu Pitanja i odgovori, upozoravaju iz Ministarstva.

Za energetsku obnovu zgrada javnog sektora u okviru ovog poziva osigurana su bespovratna sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta EU sljedeće generacijeu u iznosu od 39,8 milijuna.

Pozivom se sufinancira izrada projektne dokumentacije i energetska obnova u potresu neoštećenih zgrada javnog sektora (zgrada koje su u pretežitom vlasništvu javnog sektora), a u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, zdravstvene su i odgojno-obrazovne namjene, kao i zgrade u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.

Integralna energetska obnova sufinancira se do 60 posto, a dubinska i sveobuhvatna obnove do 80 posto za radove i usluge nadzora. Obnova će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50 posto i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30 psoto u odnosu na stanje prije obnove, te smanjenjem emisija CO2 što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.