Eurotim i E.ON grade kod Vrlike Solarnu elektranu Koljane

Završetak izgradnje i puštanje u rad SE Koljane predviđeni su sredinom 2023.godine. Na istoj lokaciji u procesu izdavanja građevinske dozvole je i solarna elektrana Derven, čiji se završetak očekuje za 2 do 3 godine

209
SE Koljane
Solarna elektrana Koljane će se graditi na području grada Vrlike, nedaleko od Peručkog jezera [Izvor: OTP banka]

U Splitu su u srijedu predstavnici OTP banke te tvrtki Eurotim Eko d.o.o i E.ON Hrvatska potpisali Ugovor o kreditiranju izgradnje Solarne elektrane Koljane koja će se graditi na području grada Vrlike, nedaleko od Peručkog jezera, na površini od 13 hektara. Instalirana snage elektrane je 8593 kWp, a godišnja proizvodnja je oko 11.500.000 kWh što zadovoljava godišnje potrebe oko 3000 kućanstava. Ukupnu proizvodnju će otkupljivati tvrtka E.ON Energija d.o.o.

“Tvrtka Eurotim je svoj 31. rođendan obilježila na jedinstven način. Naime, na datum osnutka tvrtke, 15. ožujka 1991., prijavljeno je gradilište čime je i službeno započela izgradnja SE Koljane. Radove izvode E.ON Solar i Eurotim d.o.o. uz angažiranje lokalnih kooperanata”“ istaknuo je prilikom potpisivanja ugovora direktor tvrtke Eurotim Eko Ante Kojundžić.

Izgradnju elektrane su poduprle i lokalne vlasti grada Vrlike, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva, Hrvatske šume, Splitsko-dalmatinska županija, HAMAG-BICRO te HEP ODS – koji je izradio dokumentaciju te raspisao javnu nabavu za izgradnju susretnog postrojenja koje omogućava brz i kvalitetan pristup mreži na samoj lokaciji.

Važnost ovog projekta izgradnje prepoznali su OTP banka d.d. i HAMAG-BICRO koji sudjeluju u financiranju. Izgradnja, kao ni prodaja struje, nisu sufinancirani iz proračuna ili EU fondova, već isključivo komercijalnim izvorima.

“Projekt SE Koljane trenutno je najveći komercijalni projekt koji imamo u izgradnji gdje prema modelu financiranja imamo suvlasnički udio na određeni rok. Ovo je ujedno i jedan od složenijih projekata na našem tržištu gdje smo zbog zahtjevnosti terena morali pristupiti složenijem projektiranju i optimizaciji same izvedbe”, izjavio je Andreas Rörig, predsjednik Uprave E.ON Hrvatske.

Završetak izgradnje i puštanje u rad SE Koljane predviđeni su sredinom 2023.godine. Osim ove elektrane na istoj lokaciji u procesu izdavanja građevinske dozvole je i solarna elektrana Derven instalirane snage 4MW čiji se završetak izgradnje očekuje za 2-3 godine.