Na otocima poslovalo 5.087 poduzetnika s 21.290 zaposlenih

Najveći konsolidirani financijski rezultat – neto dobit, u iznosu od 68,9 milijuna kuna, ostvarili su poduzetnici u području djelatnosti građevinarstva, a najveći neto gubitak u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

34

Financijska agencija objavila je analizu podataka iz godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika s područja otočnih gradova i općina, koja je obuhvatila 51 grad/općinu, koja pokazuje da je u 2020. godini poslovalo 5.087 poduzetnika s 21.290 zaposlenih, što je u odnosu na 2019. godinu smanjenje broja zaposlenih za 8,1%, prenosi poslovniFM.

Ukupni prihodi u 2020. godini iznosili su 9,9 milijardi kuna, od čega se na izvoz odnosila 1 milijarda kuna, a konsolidirani rezultat bio je negativan i iznosio je 369,4 milijuna kuna, dok je u prethodnoj godini iskazna neto dobit u visini od 367,7 milijuna kuna.

Osnovni financijski rezultati poduzetnika otočnih područja

Analiza poduzetnika otočne Hrvatske prema njihovoj pretežitoj djelatnosti, pokazala je kako su i u 2020. godini najbrojniji poduzetnici u području djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (1.171), s ostvarenih 1,7 milijardi kuna ukupnih prihoda, što je udio od 16,7% u ukupnim prihodima poduzetnika na otočnom području. U istom području djelatnosti je i najveći broj zaposlenih (5.191), što je udio od 24,4% u ukupnom broju zaposlenih kod poduzetnika sa sjedištem u jednom od otočnih gradova/općina.

Prema kriteriju broja poduzetnika slijede poduzetnici u području djelatnosti trgovine (G), kojih je bilo 662 s 2.632 zaposlenih i 2 milijarde kuna ukupnih prihoda (udio od 20,3% u ukupnim prihodima). Treći su poduzetnici u području djelatnosti građevinarstva (F), sa 610 poduzetnika i 3.343 zaposlenih te 2,1 milijardom kuna prihoda (udio od 21,6% u ukupnim prihodima poduzetnika s otočnih područja).

Najveća dobit u području djelatnosti građevinarstva

Najveći konsolidirani financijski rezultat – neto dobit, u iznosu od 68,9 milijuna kuna, ostvarili su poduzetnici u području djelatnosti građevinarstva, a najveći neto gubitak u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, i to u iznosu od 424,3 milijuna kuna. Ukupno gledajući, neto gubitak iskazan je na razini osam područja djelatnosti.

Najveća prosječna mjesečna neto plaća u 2020. godini, u iznosu od 6.040 kuna, obračunana je zaposlenima kod poduzetnika u području djelatnosti rudarstva i vađenja. Slijede poduzetnici u području djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (5.912 kuna), javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (5.907 kuna), opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (5.849 kuna) i opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (5.834 kune).

Poduzetnici otočnog područja u području djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sa sjedištem na otočnom području, u ukupnim rezultatima poduzetnika u istom području na razini RH sudjeluju s 9% u broju poduzetnika, 8% u broju zaposlenih, 9,4% u ukupnim prihodima i 7,5% u dobiti razdoblja.

Analiza poduzetnika otočne Hrvatske
Analiza poduzetnika otočne Hrvatske

U području djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, najveće prihode na području otočne Hrvatske ostvarile su hotelsko-turističke tvrtke iz Malog Lošinja, Raba i Novalje, JADRANKA HOTELI d.o.o. IMPERIAL RIVIERA d.d. i HADRIA d.o.o. (tablica 4.). Prva dva poslovna subjekta koja su ostvarila najveće ukupne prihode iskazala su neto gubitak, i to JADRANKA HOTELI d.o.o., u iznosu od 78,3 milijuna kuna i IMPERIAL RIVIERA d.d., u iznosu od 37,8 milijuna kuna.

KAMP SLATINA d.o.o. bila je prva u 2020. godini po dobiti razdoblja, s ostvarenih 4 milijuna kuna, a na drugom mjestu nalazi se KORALIK d.o.o., s 2,1 milijun kuna.