Addiko bank povećava osnovni kapital za 40 mil. eura

Kako bi se ispunila očekivanja HNB-a o jednakim uvjetima tržišnog natjecanja za sve banke, Addiko Bank AG iskoristit će dio svojeg dugoročnog depozita kod Addiko Bank d.d. Zagreb za povećanje osnovnog kapitala Addiko Banke

96
Addiko povećanje osnovnog kapitala

Addiko Bank AG iskoristit će dio svog dugoročnog depozita kod Addiko Bank d.d. Zagreb za povećanje osnovnog kapitala Addiko Bank d.d. za iznos od 40 milijuna eura kroz dodatni osnovni kapital. Time će dodatno ojačati kapitalnu osnovu Addiko banke za naredno razdoblje očekivanog rasta.

U veljači i početkom ožujka 2020. godine, Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština Addiko Bank d.d. Zagreb prihvatili su i odobrili Revidirane financijske izvještaje za 2019. godinu te je donesena odluka o isplati dividende u ukupnom iznosu od 224,6 milijuna kuna. Dividenda je isplaćena početkom ožujka, prema Bančinom uobičajenom godišnjem rasporedu, odnosno prije eskalacije pandemije Covid-19 u Hrvatskoj u drugoj polovici ožujka 2020. godine.

Dana 19. ožujka 2020. godine sve banke u Hrvatskoj primile su okružnicu Hrvatske narodne banke kojom su obaviještene o prilagodbi supervizorskih aktivnosti i očekivanjima, a koja je obuhvatila i priopćenje da će se hrvatske banke trebati suzdržati od distribucije dobiti u 2020. godini, te tako doprinijeti otpornosti hrvatskog bankovnog sustava na negativne učinke pandemije koja je u tijeku.

Kako bi se ispunila očekivanja Hrvatske narodne banke o jednakim uvjetima tržišnog natjecanja za sve banke, Addiko Bank AG iskoristit će dio svojeg dugoročnog depozita kod Addiko Bank d.d. Zagreb za povećanje osnovnog kapitala Addiko Bank d.d. za iznos od 40 milijuna eura kroz dodatni osnovni kapital. Za provođenje predmetne transakcije potrebna su interna odobrenja i odobrenje regulatora.