Allianz pojednostavnio uvjete osiguranja imovine i automobila

Važno je da naši klijenti razumiju uvjete jer taj ugovor osnova je našeg poslovanja. Iz istraživanja smo shvatili da su uvjeti osiguranja dugi, komplicirani i nerazumljivi  Skratili smo ih, pojednostavnili i prilagodili jezik kojim su pisani normalnom, razumljivom izričaju, pojasnila je Iris Stojko, direktorica sektora market menadžmenta Allianza Zagreb

792
Allianz osiguranje

Allianz osiguranje predstavilo je u utorak nove, jednostavnije i razumljivije pakete proizvoda osiguranja automobila i imovine. Osiguranja automobila Moj auto i imovine Moj dom u novoj ponudi prezentirani su jednostavno s transparentno označenim razlikama pojedinih paketa kako bi korisnici lakše odabrali osigurateljna pokrića prema svojim potrebama.

Na ovakav iskorak i približavanje potrošačima Allianz se odlučio potaknut rezultatima istraživanja provedenog na 5.000 ispitanika u Hrvatskoj i deset drugih zemalja Srednje i Istočne Europe, na 32 fokus grupe, koje je potvrdilo da su korisnicima proizvodi osiguranja, kao i popratni uvjeti osiguranja, komplicirani, dugi i teško razumljivi. U istraživanju je 38 posto ispitanika priznalo da uopće nisu pročitali uvjete osiguranja, 72 posto ispitanika reklo je da su uvjeti predugi, a 30 posto da ih je teško razumjeti,

Uvjeti osiguranja skraćeni i pojednostavljeni

Važno je da naši klijenti razumiju uvjete jer taj ugovor osnova je našeg poslovanja. To je dokument iz kojeg proizlaze prava i obveze. Pokušavamo pratiti potrebe naših klijenata, trendove I njihove životne stilove. Tako smo Iz istraživanja shvatili da su uvjeti osiguranja dugi, komplicirani i nerazumljivi te da moramo nešto napraviti kako bismo se približili klijentima. Skratili smo ih, pojednostavnili i prilagodili jezik kojim su pisani normalnom, razumljivom izričaju“, pojasnila je Iris Stojko, direktorica sektora market menadžmenta Allianza Zagreb.

“Nadamo se da smo paketi i proizvode sada prilagodili potrebama klijenata, da su razlike između paketa jasne i da će klijenti točno znati što je pokriveno policom”, poručila je Stojko.

Praksa i konkretni podaci Hrvatskog ureda za osiguranje pokazuju da u ulaganjima u osiguranje ozbiljno zaostajemo za ostatkom Europe. U Europi se godišnje u osiguranje ulaže 2030 eura po stanovniku, a u Hrvatskoj samo 316 eura.

Kada je riječ o imovini, u Hrvatskoj 96 posto stanovništva ima nekretninu u vlasništvu, u Njemačkoj i Švicarskoj samo 49 posto. No, kada se pogleda prosječna premija osiguranja imovine, nesrazmjer je očit: u Europi prosječna premija u osiguranju imovine iznosi 170 eura, a u Hrvatskoj 44 eura.

“U Hrvatskoj je osigurano manje od 20 posto nekretnina, a u ruralnim dijelovima je situacija još lošija”, rekao je Oliver Lukas Pavić, savjetnik Uprave Allianza za prodaju.

Starost voznog parka i nedostatna financijska pismenost

Slaven Dobrić, član Uprave za operacije, osvrnuo se na veliki broj neosiguranih vozila u Hrvatskoj. “Ljudi plate obvezno osiguranje, ali ne shvaćaju da za vrlo malo novca mogu dobiti dodatna osiguranja poput kaska. U prošloj godini premije za osiguranje motornih vozila iznosila je oko 3 milijarde kuna. Od toga dvije milijarde otpadaju na obvezno osiguranje motornih vozila, a jedna na kasko.”

“Kad bismo to podijelili s brojem vozila”, tumači Dobrić, “ispada da tek svako 5-6 vozilo u Hrvatskoj ima kasko osiguranje. No, ako malo dublje analiziramo, vidimo da su to uglavnom grupna osiguranja rent-a-car tvrtke, flote vozila, državne kompanije i institucije… Malo je individualnih osiguranja. Kad bismo imali pune podatke – a nemamo ih – vjerojatno bismo utvrdili da je od deset privatnih vozila u Hrvatskoj osam do devet neosiguranih”.

Za to, smatra član Uprave Allianza, postoje dva osnovna razloga. Prvi je starost voznog parka, koja iznosi oko 13 godina. Drugi je nedostatna financijska pismenost. “Ljudi ne znaju da se za određeni iznos novaca mogu osigurati od najvažnijih rizika, premda to ne bio puni kasko.”

Kvalitetnija ponuda autoosiguranja

Treći razlog je što do sada nije bilo dovoljno kvalitetnih mogućnosti osiguranja, dodao je Dobrić. Zato je Allianz sada ponudio četiri razine paketa osiguranja motornih vozila. Osnovni paket Comfort obuhvaća osiguranje od automobilske odgovornosti, pravnu zaštitu (uključuje troškove obrane vozača u kaznenom postupku koji se vodi zbog izazivanja prometne nesreće), osnovnu pomoć na cesti (na primjer, prijevoz vozila do najbližeg servisa u slučaju nezgode ili kvara) na području Europe te osnovno osiguranje od nezgode (osiguranje za vozača i putnike u slučaju smrti ili trajnog invaliditeta uzrokovanog prometnom nesrećom).

Druga razina paketa, Plus, uz pokrića iz osnovnog paketa obuhvaća dodatnu zaštitu vozila od vanjskih utjecaja koji su van naše kontrole (prirodne nepogode, požar, eksplozija, nalet životinje) te proširenu pomoć na cesti i prošireno osiguranje od nezgode.

Treća razina je paket Extra koji uz pokrića iz paketa druge razine pokriva i štete nastale krađom, vandalizmom i lomom stakla.

Najviša, četvrta razina je paket Max koji predstavlja puni kasko.

Tri paketa za osiguranje imovine

Na sličan način posložena je i ponuda osiguranja imovine, ali u tri paketa: Comfort, Extra i Max.

Osnovni paket Comfort pokriva štetne događaje nastale zbog požara ili prirodnih nepogoda, pomoć u kući (u slučaju potrebe za hitnom intervencijom u kućanstvu osiguratelj organizira dolazak majstora te pokriva troškove nužnog popravka), privatnu odgovornost (pokriva štete trećim osobama za koje je odgovoran osiguranik, uključujući tjelesne ozljede i materijalne štete) te osigurane troškove (u slučaju štete pokrivene policom osiguranje pokriva i druge nastale troškove, na primjer troškove povratka s godišnjeg odmora, troškove raščišćavanja i rušenja, troškove gubitka najamnine i slićno).

Paket Extra uz pokrića iz osnovnog paketa uključuje pokriće najčešćih šteta nastalih izljevom vod i lom stakla.

Najvišu razinu pokrića rizika nudi paket Max koji uz pokrića koje nudi paket druge razine obuhvaća i pokrića  šteta nastalih krađom, vandalizmom ili prenaponom.

U svakom paketu može se dogovoriti dopunsko pokriće za štete nastale potresom.

“Ranije smo nudili 11 mogućnosti za dopunske rizike i mogli ste složiti 685 različitih kombinacija. Sada smo to sveli na ova tri paketa”, rekao je Oliver Lukas Pavić.

Najvrijedniju imovinu možete osigurati za 30 kuna mjesečno, dodao je, dok mjesečna premija za policu osiguranja za stan od 70 četvornih metara u Zagrebu koja pokriva građevinski dio i kućanstvo iznosi manje od 600 kuna. Za kuću u Dalmaciji polica s istim pokrićem je nešto skuplja – oko 1000 kuna. No, to su okvirne cijene.

Financijsku pismenost u školski kurikulum

“Da bi naši građani počeli više ulagati u osiguranje i sigurnost vlastite imovine, u sigurnost svojih obitelji i njih samih, nužno je sustavno raditi na poboljšanju njihove financijske pismenosti. To je pokazala i anketa”, naglasio je Slaven Dobrić.

“Novi Zakon o osiguranju donio je osiguravajućim društvima obvezu da aktivno sudjeluju u promociji financijske pismenosti, ali koliko god dobro radili na terenu i koliko god dobre klijente imali, bez podrške školstva nećemo u tome uspjeti“, upozorio je član Uprave Allianza Zagreb. No upozorio je i na to da se kurikulum bez inicijative osiguravajućih društava neće promijeniti.

“Nekada smo u školi imali domaćinstvo. Pa je došla informatika. Danas nam je uz informatiku potrebna financijska pismenost. Na jednostavan način, kroz edukativne igre, kroz prezentacije treba poticati svijest da postoji potreba da razmišljamo o tome kako se osigurati od neželjenih događaja I kako se osigurati za životnu mirovinu. Svako društvo treba samo pokrenuti inicijativu, ali te incijative za promjenu kurikuluma  bi se trebale kanalizirati kroz HUO”, smatra Dobrić.

“U Allianzu smatramo da i mi sami moramo uložiti dodatni napor u približavanje i prilagođavanje osiguravajućih proizvoda potrošačima kako bi oni mogli lakše donositi pouzdane i na informacijama utemeljene odluke o vlastitim ulaganjima u sigurnost. Informirani potrošači koji razumiju proizvode i u stanju su prepoznati najbolji odabir za njihove potrebe zajednički su interes Allianza i čitave industrije s jedne strane, te samih građana i hrvatskog društva s druge strane”, zaključio je Slaven Dobrić, član Uprave Allianza Zagreb.