APN krediti u Zabi po kamatnoj stopi od 1,99 posto

Od početka programa Zagrebačka banka je isplatila više od 4, 5 tisuća subvencioniranih kredita što je gotovo trećina svih isplaćenih kredita. Zaba i ove godine sudjeluje u programu APN-a uz povoljne uvjete financiranja - nominalnu kamatnu stopu od 1,99 posto

285
Zaba subvencionirani stambeni krediti
Zaba Gradska štedionica

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) zaprimila je 14 ponuda banaka za peti krug prijava za subvencioniranje stambenih kredita. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine najavilo je da će oglas o početku zaprimanja zahtjeva za subvencionirane stambene kredite biti objavljen 14. rujna, dok bi zaprimanje prijava, koje banke u ime svoje klijenata predaju u APN, trebalo započeti 28. rujna 2020. godine.

Kroz dosadašnja četiri kruga prijava odobreno je 13.029 zahtjeva za subvenciju, a u obiteljima koje koriste tu mjeru do sada je rođeno 1.751 dijete.

Zagrebačka banka odobrila je najveći broj APN kredita na tržištu od početka subvencioniranja 2011. godine, više od 4,5 tisuće, što je gotovo trećina svih isplaćenih kredita.

Zaba i ove godine sudjeluje u programu APN-a kroz koji država subvencionira stambene kredite mlađima od 45 godina. Banka je klijentima pripremila iznimno povoljne uvjete financiranja, uz nominalnu kamatnu stopu od 1,99 posto (EKS maksimalno 2,22%), a klijenti se banci mogu prijavljivati već od 2. rujna 2020.

„Izuzetno smo zadovoljni dosadašnjim rezultatima i brojem realiziranih kredita. Spremni smo i predano radimo na provedbi programa – naši timovi su uigrani, iskusni, stručni i brzi u prikupljanju i obradi dokumentacije. Ove smo godine pripremili izvrsne uvjete. Vjerujemo da će klijenti to prepoznati i da ćemo zajedno uspješno provesti velik broj subvencioniranih kredita.”, istaknuo je Slaven Rukavina, član Uprave Zagrebačke banke.

>>Za subvencionirane stambene kredite banke nude EKS od 2,12 do 3,50 posto

Tko može podnijeti zahtjev za subvenciju?

Uz kamatnu stopa 1,99% (EKS maksimalno 2,22%) za kunske i kredite uz valutnu klauzulu u EUR, klijentima koji imaju sve uvjete za podnošenje zahtjeva za subvenciju Zagrebačka banka nudi i dodatne pogodnosti: fiksnu kamatnu stopu za rok otplate kredita do 15 godina, besplatnu procjenu vrijednosti nekretnine (ako je procjenitelj ZANE d.o.o.), jednaku kamatnu stopa za HRK i EUR, mogućnost podizanja nesubvencioniranog kredita s istom kamatnom stopom ukoliko je nekretnina skuplja od 100 tisuća eura, bez interkalarne kamate i naknade za obradu kredita.

Na poziv za subvencionirane stambene kredite mogu se prijaviti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Do sada su provedena četiri kruga prijava za subvencioniranje kredita, a zadnji u proljeće ove godine i tada su se efektivne kamatne stope koje su banke ponudile kretale od 2,19 do 3,70 posto.

APN je javni poziv kreditnim institucijama za peti krug prijava objavio 24. kolovoza, a ponude su zaprimane do 1. rujna u 16 sati. Po obradi ponuda i potpisivanja ugovora o sudjelovanju u programu s odabranim kreditnim institucijama, 9. rujna trebao bi službeno biti objavljen popis kreditnih institucija koje će sudjelovati u petom krugu programa subvencioniranih stambenih kredita te efektivne kamatne stope za kunske i eurske kredite koje nude.