Bečka agencija za EU fondove u 10 godina povukla 40 mil. eura

Težište agencije upravljanje je financijama i osobljem, kako bi se gradske ustanove koje su povukle sredstva mogle koncentrirati na konkretan sadržaj projekata

58
Bečka agencija za EU fondove
Bečko poglavarstvo © Christian Houdek_PID

Bečka gradska agencija za EU fondove EUFA, koja u sklopu Bečkog holdinga djeluje od rujna 2007. godine, osnovana je kako bi gradske ustanove dobile pomoć prilikom prijava za EU poticaje i provođenja samih projekata.

Težište agencije upravljanje je financijama i osobljem, kako bi se gradske ustanove koje su povukle sredstva mogle koncentrirati na konkretan sadržaj projekata. Agencija je započela skromno, a trenutno zapošljava 75 osoba iz 15 različitih zemalja.

Programi prekogranične suradnje

Zahvaljujući osnivanju ove agencije Beč je na europskoj razini u pogledu programa EU poticaja prezentniji nego ikad. EUFA je od osnutka 2007. godine predala 120 zahtjeva za EU poticajima i povukla sredstva u ukupnom iznosu od 40 milijuna eura.

Beč je uključen i u poticajni program Interreg kojim se financiraju programi prekogranične suradnje unutar Europske unije i susjednih zemalja koje još nisu ušle u Uniju. Među partnerima s kojima Beč surađuje su, pored Njemačke, Italije, Mađarske, Slovačke, Češke i Poljske, i oni iz Hrvatske.