Depozitni novac u 2022. porastao za gotovo 19 milijardi kuna ili 12,4 posto

Depozitni novac čini 42,2 posto ukupnih depozita. Uključuje novčana sredstva na transakcijskim računima te obveze kreditnih institucija po izdanim kunskim instrumentima plaćanja, a umanjuje se za novčana sredstva u platnom prometu

12
depozitni novac
[Image by 3D Animation Production Company from Pixabay]

Prema podacima HNB-a, krajem listopada ukupni depoziti kod poslovnih banaka koji obuhvaćaju depozitni novac te štedne i oročene depozite iznosili su 407,5 milijardi kuna.  Na godišnjoj razini, na osnovi stanja, nastavljen je trend pozitivnih promjena koji traje od studenog 2011. godine, odnosno ostvaren je rast od 12,7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Na mjesečnoj razini zabilježen je prvi pad od ožujka ove godine, a krajem listopada ukupni depoziti niži su za skromnih 0,1 posto u odnosu na kraj rujna. U odnosu na kraj 2021., zabilježena je stopa rasta od 11,4 posto, što je jednako povećanju od 41,7 milijardi kuna.

Na osnovi transakcija, ukupni depoziti ostali su nepromijenjeni na mjesečnoj razini, a u odnosu na listopad prošle godine ostvaren je rast od 11,8 posto ili 42,7 milijardi kuna.

Depozitni novac (koji uključuje novčana sredstva na transakcijskim računima te obveze kreditnih institucija po izdanim kunskim instrumentima plaćanja, a umanjuje se za novčana sredstva u platnom prometu) na kraju promatranog mjeseca iznosio je 171,9 milijardi kuna i čini 42,2 posto ukupnih depozita. U odnosu na kraj 2021., depozitni novac porastao je za gotovo 19 milijardi kuna ili 12,4 posto, dok je na godišnjoj razini treći mjesec zaredom zabilježen rast, ovoga puta po stopi od 15,2 posto (+22,7 mlrd. kuna). U odnosu na prethodni mjesec, evidentiran je rast od 0,9 posto ili 1,5 milijardi kuna.

Višegodišnji trend dvoznamenkastih godišnjih stopa rasta ove kategorije rezultat je niskih pasivnih kamatnih stopa banaka koje ne nude atraktivne povrate (na oročenu štednju), a tome pridonosi i još uvijek slaba sklonost ulaganja u alternativne financijske instrumente.

Ukupni štedni i oročeni depoziti nominalne vrijednosti 235,6 milijardi kuna zabilježili su smanjenje od 0,9 posto ili 2,1 milijardu kuna u odnosu na kraj rujna. Na godišnjoj razini, ova kategorija usporila je rast na 10,9 posto (u odnosu na 12,1% u rujnu) te je veća za 23,1 mioijardu kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U odnosu na kraj 2021., evidentiran je rast od 10,7 posto ili 22,7 milijardi kuna. Pritom je važno spomenuti trend pada kunskih štednih i oročenih depozita na godišnjoj razini koji traje od prosinca prošle godine. U odnosu na listopad 2021., spomenuta kategorija pala je za 9,8 posto ili za 3 milijarde kuna. Na mjesečnoj razini, s ukupnim iznosom od 27,6 milijardi kuna, kunski štedni i oročeni depoziti veći su za 4,5 posto ili 1,2 milijarde kuna.

Stoga je rast ukupnih štednih i oročenih depozita na godišnjoj, a pad na mjesečnoj razini potaknut od strane valutnih štednih i oročenih depozita koji su, na osnovi stanja, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarili rast od 14,4 posto ili 26,1 milijardi kuna. Na mjesečnoj razini, zabilježen je prvi pad od ožujka, odnosno evidentirano je smanjenje od 1,5 posto ili 3,3 milijarde kuna. Na kraju listopada ova je kategorija, s iznosom od 207,9 milijardi kuna, činila 88 posto ukupnih štednih i oročenih depozita.

Prema navodima iz HNB-a, na mjesečnoj razini izraženije smanjenje deviznih depozita zabilježeno je kod poduzeća, što je odraz prvenstveno otplate euroobveznica jednog velikog poduzeća. S druge strane, na godišnjoj razini rast je posebno izražen kod poduzeća, na osnovi transakcija +37,7 posto, dok su devizni depoziti stanovništva porasli za skromnijih 6,3 posto. Najveći udio u valutnim štednim i oročenim depozitima čine kućanstva, odnosno sektor stanovništva (75,6%).

Velik udio valutnih štednih i oročenih depozita u ukupnim depozitima odražava visoku razinu euriziranosti zemlje. Međutim, tečajna kretanja u međuvremenu su neznatno utjecala na kunski izraz ovih depozita budući da je na kraju promatranog razdoblja kuna u odnosu na euro blago oslabila na godišnjoj (0,27%) i mjesečnoj razini (0,03%).