Dioničarima Adrisa dividenda od 12,50 kuna po dionici

Ako dioničari na Glavnoj skupštini prihvate prijedlog, pravo na isplatu dividende imat će svi dioničari koji će biti upisani kao dioničari u depozitariju SKDD-a na dan 14. srpnja ove godine

24
adris

Adris grupe objavila je poziv za Glavnu skupštinu koja će se održati 30. lipnja u Rovinju.Prema prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora ukupna ostvarena dobit nakon oporezivanja za 2020. u iznosu od 3,44 milijuna kuna rasporedit će su u zadržanu dobit.

Predloženo je i ukidanje odluke o raspodjeli dobiti nakon oporezivanja za 2019. u iznosu od 24,38 milijuna kuna u statutarne rezerve. Umjesto toga, dobit nakon oporezivanja za 2019. rasporedila bi se u zadranu dobit Društva.

Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 12,50 kuna po dionici iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem Društva u razdoblju od 2005. do 2011. godine.

Pravo na isplatu dividende imat će svi dioničari koji će biti upisani kao dioničari u depozitariju SKDD-a na dan 14. srpnja ove godine.

Adris grupa je prema revidiranim konsolidiranim izvješćima za 2020. godinu ostvarila ukupan prihod u iznosu od 4,7 milijardi kuna, što je za 18 posto manje u odnosu na 2019. godinu. Prihod od prodaje robe i usluga bio je manji za 4,3 milijarde kuna ili 20 posto.

Konsolidirana dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosila je 586 milijuna kuna, što je 45,6 posto manje nego godinu ranije, dok je neto dobit bila 45 milijuna kuna, znatno manje nego godinu dana ranije kada je bila 506 milijuna kuna. Pritom je neto dobit Adrisa d.d. iznosila 3,44 milijuna kuna.