Godišnji prinosi dobrovoljnih mirovinskih fondova između -4,7 i 3,4 posto

Neto imovina DMF-ova u veljači se povećala za 3,6 milijuna eura (0,3% na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,1 milijardu eura. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove u veljači 2023. iznosile su 8,7 mil. eura

68
dobrovoljni mirovinski fondovi
[Image by Steve Buissinne from Pixabay]

Mjesečni nominalni prinosi dobrovoljnih mirovinskih fondova (DMF) u veljači su se kretali između -0,9 i 1,0 posto, a prinosi na godišnjoj razini od -4,7 do 3,4 posto, navodi u svom redovnom mjesečnom izvješću Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Neto imovina DMF-ova u veljači se povećala za 3,6 milijuna eura (0,3% na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,1 milijardu eura. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove u veljači 2023. iznosile su 8,7 mil. eura (0,8 % neto imovine s kraja siječnja 2023.) pa računica kaže da su fondovi u veljači ako se ne računaju nove uplate izgubili 5,1 miijardu eura.

Uplate su u veljači bile za 3,1 milijardiu eura manje u usporedbi s prethodnim mjesecom. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 74,2 posto, isplate zbog promjene fonda 19,2 posto, a isplate zbog smrti 6,6 posto ukupnih isplata u veljači. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 1,7 milijuna eura u formi jednokratnih isplata, 1,3 milijuna eura transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove), a 1,1 milijuna eura isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda).

Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 54,1 posto imovine, zatim dionice s 24,3 posto te investicijski fondovi s 10,2 posto. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,5 p.b., baš kao i ulaganja u dionice, a udio ulaganja u investicijske fondove povećao se za 1,3 p.b.

Na kraju veljače 2023. broj članova osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,2 posto na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) smanjio se za 0,2 posto, čime su spomenuti fondovi imali 376.348 (ODMF), odnosno 47.630 (ZDMF) članova.