Zastupnici podnijeli 435 amandmana na prijedlog Državnog proračuna

Proračun se prvi put iskazuje u eurima. Planiraju se prihodi od 24,9 milijarde eura te rashodi od 26,7 milijrde eura

10
Hrvatski sabor [Izvor: Hrvatski sabor]

Na Vladin prijedlog državnog proračuna za 2023. godinu, o kojem je Sabor deseterosatnu raspravu završio u ranim jutarnjim satima, oko 2.30, zastupnici su podnijeli 435 amandmana. Predstavnici Vlade o njima će se izjasniti u ponedjeljak, a predsjednik Sabora najavljuje još jedan dug dan za saborske zastupnike.

“Imamo 435 amandmana na prijedog proračuna. Raspravit ćemo ih u ponedjeljak. To je sigurno barem 900 minuta, odnosno 15-ak sati, tako da ćemo raditi do kasno navečer. A onda ćemo u utorak krenuti u 10 sati s glasovanjem, za što će nem trebati tri do četiri sata”, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Sabor je raspravu o proračunu počeo u srijedu u poslijepodnevnim satima, nakon što je ujutro imao dvosatnu stanku kako bi zastupnici mogli odgledati nogometnu utakmicu Hrvatska – Maroko.

Proračun se temelji na stopi rasta BDP-a od 0,7 posto, a svrha mu je osigurati daljnju pomoć stanovništvu i gospodarstvu u krizi, uz izbjegavanje većeg zaduživanja.

Proračun se prvi put iskazuje u eurima. Planiraju se prihodi od 24,9 milijarde eura te rashodi od 26,7 milijrde eura.

Porezni prihodi trebali bi rasti za 3,4 posto, a 9,1 milijarda eura planira se iz poreza na dodanu vrijednost. Na prihodovnoj strani planiran je i rast prihoda iz Europske unije na 5 milijardi eura.

Rashodi za 2023. su veći za 2,1 milijardu eura u odnosu na prethdnu godinu. Povećanje rashoda u proračunu je prije svega rezultat povećanja niza rashoda po stavkama, rashoda za zaposlene i rashoda za mirovinska primanja i socijalne naknade i pomoći, rashoda za subvencioniranje stambenih kredita, kao i rashoda sa strane demografskih mjera, ulaganja u zdravstvo i obnovu od potresa, u energetsku infrastrukturu kao i pomoć svim našim ugroženim građanima, rekao je prilikom predstavljanja prijedloga proračuna ministar financija Marko Primorac.