Erste banka u Rijeci predstavila još jednu bankarsku inovaciju

Bezgotovinska poslovnica klijentima pruža sve savjetodavne i bezgotovinske transakcijske usluge banke, ali ne i usluge blagajničkog poslovanja s gotovinom - za njih je klijentima na raspolaganju samouslužna zona koja je dostupna 24 sata dnevno

59
Erste bezgotovinska poslovnica
Prva bezgotovinska poslovnica Erste banke u Hrvatskoj otvorene je u Rijeci, na adresi Fiumara 11 [Izvor: Erste banka]

Erste banka je u Rijeci otvorila bezgotovinsku poslovnicu. Poslovnica klijentima pruža sve savjetodavne i bezgotovinske transakcijske usluge banke, ali ne i usluge blagajničkog poslovanja s gotovinom – za njih je klijentima na raspolaganju samouslužna zona koja je dostupna 24 sata dnevno, navodi se u priopćenju Erste banke.

Riječ  je o prvoj poslovnici ovakvog tipa Erste banke u Hrvatskoj, što banci omogućava potpunu usmjerenost na potrebe klijenata s fokusom na pružanje savjetodavnih usluga. Klijentima su dostupne usluge jedanaest savjetnika i osobnih bankara vezane za njihove financijske potrebe, štednju ili investicije, bezgotovinsko poslovanje, kao i pomoć prilikom korištenja digitalnih kanala banke, navodi se u priopćenju Erste banke.

Poslovnica se prostire na četiri etaže, ukupne površine 420 četvornih metara, pri čemu se na prvom i drugom katu nalazi sedam dvorana za sastanke s klijentima, edukacijske dvorane te čekaonica s kutkom za kavu. U prizemlju je samouslužna zona opremljena uplatno-isplatnim bankomatom, dnevno-noćnim trezorom i uslugom pametnog sefa za poslovne korisnike. Tu je i prijemni pult s djelatnikom koji, u slučaju potrebe, klijentima pruža pomoć prilikom korištenja samouslužnih uređaja te ih upućuje u korištenje usluga digitalnog bankarstva.

“Prva bezgotovinska poslovnica predstavlja inovaciju u našem bankarskom poslovanju. Ovaj koncept omogućava savjetnicima fokus na kvalitativan pristup uz potpunu posvećenost klijentima isključivo za savjetovanje o njihovim financijskim potrebama, štednji ili investicijama“, kaže Tatjana Sundać, direktorica Regionalne direkcije Rijeka.

Savjetodavni centar Rječina preuređen je prema uslužnom konceptu, u skladu s kojim Erste banka već nekoliko godina sustavno preuređuje poslovnice u svojoj mreži. Kako ovaj koncept bezgotovinskog poslovanja u fokus stavlja savjetodavnu ulogu djelatnika banke, predstavlja svojevrsni model za uređenje drugih takvih poslovnica banke u Hrvatskoj.

Radovi na projektu preuređenja poslovnice trajali su pet mjeseci, što je uključivalo kompleksne građevinske radove kompletne rekonstrukcije zgrade i fasade, smještene u samom središtu grada, navodi Erste banka.