Erste banka povećala kamatne stope na depozite građana

Nova ponuda odnosi se na model aktivne štednje koja omogućava štednju već od 10 eura uz dodatne uplate u vrijeme i iznosu koji štediše sami odaberu. Riječ je o štednji s mogućnošću neograničenog broja uplata u razdoblju od 6 do 60 mjeseci

38
Erste banka

Iako je bila prva banka na tržištu koja je u svibnju ove godine nakon duljeg razdoblja podigla kamatne stope na depozite građana za jedan postotni bod, Erste banka je u skladu s najavama nakon sastanka Vlade RH, Ministarstva financija i predstavnika banaka, odlučila dodatno ih povećati. Tako od 1. studenog tekuće godine za model aktivne štednje povećava kamatne stope na novougovorene depozite građana u eurima i dolarima. Nove kamatne stope na aktivnu štednju kretat će se u rasponu 1,0 – 3,0 posto, u odnosu na 0,30 –  1,30 posto, koliko one trenutačno iznose.

Nova ponuda odnosi se na model aktivne štednje koja omogućava štednju već od 10 eura uz dodatne uplate u vrijeme i iznosu koji štediše sami odaberu. Riječ je o štednji s mogućnošću neograničenog broja uplata u razdoblju od 6 do 60 mjeseci, a može se ugovoriti preko usluge on-line bankarstva George ili u jednoj od poslovnica Erste banke. Kamatne stope na druge modele štednje (standardna, rentna i dječja štednja) neće se mijenjati.

Za modele aktivne štednje nove kamatne stope iznosit će od 1,0 posto na razdoblje štednje od šest do 12 mjeseci. Na depozite ovog modela ročnosti od 12 do 24 mjeseca nova kamatna stopa iznosit će 2 posto, na rok do 36 mjeseci 2,30 posto, na rokove dospijeća od 36 do 59 mjeseci 2,80 posto dok će za rok od maksimalnih 60 mjeseci kamatna stopa iznositi 3 posto. Aktivna štednja nosi i premiju na iznos obračunate kamate u iznosu od 5 posto na štednju u eurima, odnosno 25 posto za druge valute.