Erste banka u 2017: Stabilno i kvalitetno operativno poslovanje

Posebno nas veseli činjenica da smo u prošloj godini zabilježili rastući trend novog kreditiranja u poslovanju s građanstvom, ali i gospodarstvom, istaknuo je Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste&Steiermärkische Bank d.d., komentirajući poslovanje u 2017. godini

115
Erste banka u 2017.
Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Prema nekonsolidiranom financijskom izvještaju, koji obuhvaća rezultate Erste&Steiermärkische Bank d.d. (Erste banka) bez ovisnih društava, neto dobit banke u 2017. iznosila je 649,5 milijuna kuna, 3,67 posto više u odnosu na 626,5 milijuna kuna u 2016.

Neto kamatni prihod porastao je za 4,72 posto, s 1,6 milijardi kuna u 2016. na 1,7 milijardi kuna u prošloj godini. Neto prihod od naknada i provizija istovremeno je ostvario porast od 8,43%, s 410,2 milijuna kuna u 2016. na 444,7 milijuna kuna u 2017.

“U 2017. godini zadržali smo stabilnost i kvalitetu svog operativnog poslovanja te time dodatno učvrstili poziciju na hrvatskom bankarskom i financijskom tržištu. Posebno nas veseli činjenica da smo u prošloj godini zabilježili rastući trend novog kreditiranja u poslovanju s građanstvom, ali i gospodarstvom. Također, svjedočili smo i velikim izazovima, poput procesa restrukturiranja Agrokora, što je utjecalo i na poslovanje bankarskog sektora“, istaknuo je Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste  banke, komentirajući poslovni rezultat u 2017. godini

“I dalje ćemo svojim klijentima biti kvalitetan oslonac u realizaciji njihovih osobnih financijskih potreba i poslovnih ciljeva, pružajući pritom adekvatan poticaj rastu realne ekonomije, ali i hrvatskog gospodarstva u cjelini“, dodao je Schoefboeck.

Ukupna aktiva banke krajem prosinca 2017. iznosila je 57,2 milijarde kuna, odnosno 1,94 posto više u odnosu na kraj 2016., kada je iznosila 56,1 milijardu kuna. Ukupni krediti klijentima na dan 31.12.2017. iznosili su 36,5 milijardi kuna, 0,71 posto više u odnosu na 36,3 milijarde kuna krajem 2016. Ukupni depoziti klijenata banke krajem  2017. iznosili su 42,3 milijarde kuna, što je 2,44 posto više u odnosu na kraj 2016., kada su iznosili 41,3 milijarde kuna.

Rast plasmana u poslovanju s građanstvom

U 2017. godini Erste banka zabilježila je pozitivne trendove u segmentu novog kreditiranja. U poslovanju s građanstvom, koje uključuje i mikro poduzeća, ostvaren je rast novih plasmana za oko 35 posto, s oko 3,1 milijardu kuna u 2016., na oko 4,2 milijarde kuna u 2017. Pritom je u segmentu novih plasmana stambenih i adaptacijskih kredita građanima ostvaren porast od oko 63 posto, s 579,8 milijuna kuna u 2016. na 946,3 milijuna kuna u 2017.

U poslovanju s gospodarstvom također su zabilježeni rastući trendovi novog kreditiranja, pri čemu je u 2017. godini rast novih plasmana iznosio oko 7 posto, sa 7,1 milijarde kuna u 2016., na oko 7,6 milijardi kuna u prošloj godini.

Neto dobit ESB grupe nakon manjinskih udjela u 2017. godini iznosila je 533,7 milijuna kuna. Najznačajniji utjecaj na njezino smanjenje u odnosu na 2016., kada je iznosila 874,4 milijuna kuna, imali su povećani troškovi rezervacija zbog situacije u kojoj se našao koncern Agrokor i s njime povezana društva. Neto kamatni prihod ESB grupe zadržao je stabilan trend te je u 2017. iznosio 2,07 milijardi kuna, u odnosu na 2,06 milijardi kuna godinu ranije. Neto prihod od provizija i naknada povećan je za 7,82 posto, sa 663,2 milijuna kuna u 2016. na 715,0 milijuna kuna u 2017.

Ukupna aktiva ESB grupe krajem 2017. iznosila je 65,9 milijardi kuna, što je 0,49 posto više u odnosu na kraj 2016., kada je iznosila 65,6 milijardi kuna. Ukupni krediti klijentima na dan 31.12.2017. iznosili su 43,3 milijarde kuna, što je 0,82 posto manje u odnosu na 31.12.2016., kada su iznosili 43,7 milijardi kuna. Ukupni depoziti klijenata ESB grupe krajem prosinca 2017. iznosili su 44,4 milijarde kuna, što je 2,42 posto više u odnosu na 31. prosinca 2016., kada su iznosili 43,3 milijarde kuna.

Očekivanja

Gospodarska kretanja tijekom prošle su godine u velikoj mjeri nastavila ranije započeti pozitivan trend, što daje razlog za blagi optimizam. Pozitivan faktor je bio i nastavak fiskalne konsolidacije, što je posljedično vodilo i do izlaska iz Procedure prekomjernog deficita te, naposljetku, otvorilo i javnu raspravu o potencijalu ulaska u Euro zonu.

Ekonomski trendovi u 2018. trebali bi ostati povoljni po pitanju rasta, a nadamo se i po pitanju zadržavanja fiskalne discipline. Međutim, potrebno je jačati napore u provođenju strukturnih reformi te pronaći politički i ekonomski odgovor na demografske izazove i rastući trend  iseljavanja. Pravna i politička stabilnost i dalje ostaje jedan od temeljnih preduvjeta za nastavak procesa oporavka, a također je potrebno graditi i njegovati investicijsku sigurnost domaćih i međunarodnih ulagača“, naglasio je Schoefboeck.

“Pozicija Erste banke i ESB grupe na hrvatskom tržištu je stabilna i predstavlja zdrav temelj za budućnost. Želimo održiv i dugoročni uspjeh, koji će biti posljedica kvalitetnog odabira te praćenja zdravih i isplativih projekata, kao i održavanja partnerskog odnosa s klijentima te ostalim dionicima javnosti i društvene zajednice, što će rezultirati jačanjem međusobnog povjerenja baziranog na otvorenoj i transparentnoj komunikaciji. Zajednički nam je cilj uspjeh, zadovoljstvo i prosperitet – kako naših klijenata, tako i hrvatskog društva u cjelini“, zaključio je predsjednik Uprave Erste banke.