Erste Group: Solidan početak godine uz kvartalnu dobit od 333 mil. eura

Rezultat u prvom kvartalu proizlazi iz dobre kvalitete imovine, snažnog priljeva depozita klijenata, kontinuiranog rasta kredita u srednjoj i istočnoj Europi te povoljnog okruženja koje je dovelo do daljnjeg smanjenja udjela nenaplativih kredita, istaknuo je izvršni direktor Andreas Treichl

36
Erste Group
Andreas Treichl, izvršni direktor Erste Group Bank AG

Erste Group Bank AG u prvom tromjesečju 2018. ostvarila je neto dobit od 332,6 milijuna eura. Povećani su neto prihodi od kamata. prihodi od provizija te depoziti klijenata, a operativni rezultat nakon rezervacija za gubitke dosegnuo je 641 milijun eura.

“Godina je započela solidno, s neto dobiti od gotovo 333 milijuna eura u prvom tromjesečju, što predstavlja povećanje od 26,8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Takav rezultat posljedica je dobre kvalitete imovine, snažnog priljeva depozita klijenata – koji su se povećani za 7,4 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dosegnuvši 155,3 milijardi eura – te kontinuiranog rasta kredita u srednjoj i istočnoj Europi. Na dobar konačni rezultat pozitivno je utjecalo i povoljnog okruženje rizika koje je dovelo do daljnjeg smanjenja udjela nenaplativih kredita s 4,0 na 3,7 posto”, rekao je Andreas Treichl, glavni izvršni direktor Erste Group Bank AG.

Krediti u srednjoj i istočnoj Europi u prvom kvartalu porasli su 7,3 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje dosegnuvši 140,5 milijardi eura. Neto prihodi od kamata povećani su za 3 posto, a prihodi od provizija za 4,6 posto.

Snažan priljev depozita povećao troškove osiguranja

Treichl se osvrnuo i na rast troškova u prvom tromjesečju. Objasnio je da se rast temelji na snažnom priljevu depozita koji je doveo do znatno višeg doprinosa osiguranju depozita ta rastu plaća koji je potaknutog snažnim ekonomskim razvojem u regiji, posebice u Češkoj i Slovačkoj.

Izvršni direktor Erste grupe istaknuo je da je banka kapitalno i dalje vrlo snažna s  14,4 milijarde eura. “Blago smanjenje od 30 baznih bodova i njegov utjecaj na naš omjer s u potpunosti primijenjenim Baselom 3, koji sada iznosi 12,5 posto, odraz je činjenice da se zadržani dobici tradicionalno ne obračunavaju u prvom tromjesečju te učinaka implementacije IFRS9.”

Treichl je podsjetio da je ovog tjedna agencija Moody’s povećala rejting Erste grupe, uz pozitivne izglede. “To shvaćamo kao tržišnu potvrdu našeg poslovnog modela, kao banke usmjerene na usluživanje stanovništva i pravnih osoba u srednjoj i istočnoj Europi. Rast rejtinga također će pozitivno utjecati na bolju situaciju financiranja.”

>>Prve transakcije na blockchain trgovinskoj platformi Batavia

“Prvo tromjesečje 2018. također je u znaku naše digitalne platforme George, koja je na tri tržišta na kojima je uvedena premašila dva milijuna korisnika. Osim toga, za naše korporativne klijente uspješno smo izveli svoje prve transakcije na trgovinskoj platformi uz pomoć blockchain tehnologije“, zaključio je Andreas Treichl.

Povoljno okruženje za kreditnu ekspanziju

Erste Group očekuje da će operativno okruženje pogodovati kreditnoj ekspanziji. Na glavnim tržištima Erste Groupa u srednjoj i istočnoj Europi, uključujući i Austriju, u 2018. godini očekuje se rast realnog BDP-a između 3 i 5 posto. Na rast realnog BDP-a trebali bi utjecati ponajprije solidna domaća potražnja, pri čemu bi rast realnih plaća i smanjenje nezaposlenosti trebali povoljno utjecati na ekonomsku aktivnost u srednjoj i istočnoj Europi. Očekuje se da će u cijeloj srednjoj i istočnoj Europi biti održana fiskalna disciplina.

Cilj Erste Groupa je u 2018. ostvariti povrat na materijalnu imovinu (ROTE) veći od 10 posto (na osnovi prosječnog materijalnog kapitala u 2018.). Predviđanje se zasniva na sljedećim pretpostavkama: blagi porast prihoda – pretpostavka je 5 posto uz neto porast kredita i daljnji rast kamatnih stopa u Češkoj i Rumunjskoj – blagi pad troškova uslijed troškova povezanih s projektima te povećanje troškova rizika, koji će unatoč tomu ostati na povijesno niskim razinama.

Rizici koji bi mogli ugroziti očekivane rezultate su kretanja kamatnih stopa drugačija od očekivanih, političke ili regulatorne mjere protiv banaka, geopolitički rizici i globalni ekonomski rizici, zaključuju u Erste Groupu.

Rast operativnog prihoda

Neto prihod od kamata povećan je na 1,08 milijardi eura, ponajprije u Češkoj i Austriji (+3.0%; 1,05 mlrd eura). Neto prihod od naknada i provizija povećan je na 478,6 milijuna eura (+4.6%; 457,7 mil. eura). Snažno su povećani i prihodi od upravljanja imovinom i od kreditiranja.

Dok je neto rezultat od trgovanja smanjen s 48,6 milijuna eura u prvom tromjesečju 2017. na 11,3 milijuna eura u prvom tromjesečju ove godine, poboljšana je pojedinačna stavka dobici i gubici od financijskih instrumenata, mjerena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak.

Operativni prihod povećan je na 1,65 milijardi eura (+2.1%; 1,62 mlrd eura). Povećanje općih administrativnih troškova na 1,065 milijardi eura (+4.6%; 1,02 mlrd eura), posljedica je povećanja ostalih administrativnih troškova te deprecijacije i amortizacije, koje su povećane 3,6 posto, odnosno 1,5 posto, te većih izdvajanja za troškove zaposlenika u iznosu od 604,5 milijuna eura (+5.7%; 571,7 mil. eura).

Ostali administrativni troškovi uključili su gotovo sva plaćanja u sustave osiguranja depozita koja se očekuju u 2018. u iznosu od 74,2 milijuna eura, u odnosu na 64,7 milijuna eura u usporedivom razdoblju prethodne godine. Posljedično, operativni rezultat smanjen je na 586,7 milijuna eura, (-2.1%; 599.2 mil. eura). Omjer troškova i prihoda povećan je na 64,5 posto naprema 63,0 posto u prvom kvartalu prethodne godine.

Rezultat umanjenja vrijednosti od financijskih instrumenata iznosio je 54,4 milijuna eura zbog neto otpuštanja uslijed poboljšane kvalitete imovine. To je posljedica značajnog pada stanja rezervacija i otpuštanja rezervacija za kreditno poslovanje, ponajviše u Austriji i Češkoj. Zahvaljujući poboljšanju kvalitete imovine operativni rezultat nakon rezervacija za gubitke dosegnuo je 641 milijun eura.

Udio nenaplativih kredita dodatno je smanjen s 4 posto na 3,7 posto, dok je pokrivenost nenaplativih kredita rezervacijama povećana sa 68,8 na 72,5 posto.

Ukupni kapital

Ukupni kapital, ne uključujući instrumente dodatnog osnovnog kapitala (AT1), smanjen je na 17 milijardi eura (u odnosu na 17,3 milijardi eura). Prelazak na novi standard financijskog izvještavanja IFRS 9 od 1. siječnja 2018. za posljedicu je imao smanjenje ukupnog kapitala za 600 milijuna eura.

Nakon regulatornih odbitaka i filtriranja prema CRR-u, redovni osnovni kapital iznosio je 14,4 milijarde eura (u odnosu na 14,7 milijarde eura), a ukupna vlastita sredstva iznosila su 20,1 milijardi eura (u odnosu na 20,3 milijardi eura). Te brojke ne uključuju dobitke iz prvog tromjesečja.

Ukupni rizik (rizikom ponderirana aktiva koja uključuje kreditni, tržišni i operativni rizik prema Baselu 3, postupan) povećan je na 114 milijardi eura (u odnosu na 110 mlrd eura).

Stopa osnovnog redovnog kapitala iznosila je 12,6 posto (u odnosu na 13,4%), a stopa ukupnog (regulatornog) kapitala iznosila je 17,7 posto (u odnosu na 18,5%).

Povećana vrijednost ukupne imovine

Vrijednost ukupne imovine povećana je na 230 milijardi eura (+4.2%; 220,7 mlrd eura). Što se tiče aktive, gotovina i saldo gotovine povećani su na 25,2 milijardi eura (u odnosu na 21,8 mlrd eura), a krediti i potraživanja od kreditnih institucija povećani su na 11,9 milijardi eura (u odnosu na 9,1 mlrd eura).

Krediti i potraživanja od klijenata povećani su na 142,1 milijardi eura, (+1.8%; 139,5 mlrd eura). Što se tiče pasive, depoziti banaka povećani su na 21 milijardu eura (u odnosu na 16,3 mlrd eura), a depoziti klijenata nastavili su rasti, posebice u Češkoj i Austriji, dosegnuvši 155,3 milijarde eura (+2.9%; 151 mlrd eura). Omjer kredita i depozita iznosio je 91,5 posto (u odnosu na 92,4 posto).