Erste Group: Neto dobit u prvom polugodištu 294 milijuna eura

Kao jedna od vodećih banaka u regfiji, Erste banke bila je kanal za prijenos više od 16 milijardi eura u vladinim mjerama, čime je dala značajan doprinos održanju gospodrstva u regiji, istaknuo je Bernd Spalt, glavni izvršni direktor Erste Group Bank AG

33
Erste Group

Operativni prihod Erste Group u prvom polugodištu 2020. iznosio je 3,47 milijarde eura, što je 3.4 posto manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Neto prihod od kamata povećan je – uglavnom u Austriji i Rumunjskoj – na 2,4 milijarde eura (+2,9%), dok su neto prihodi od naknada i provizija pali na 956,7 milijuna eura (-2,4%) budući da je pad  prihoda od platnih usluga i zajmova samo djelomično kompenziran prihoda od drugih naknada i provizija.

“Kretanje troškova rizika zasigurno je bio ključni pokretač koji je utjecao na dobit u prvoj polovici 2020. godine. Iako je naš omjer nenaplativih kredita ostao na povijesno niskih 2,4 posto, pažljivo smo unaprijed planirali kako bismo uzeli u obzir očekivano pogoršanje kvalitete imovine što je više moguće u ovom trenutku. Izdvojili smo rezervacije, u iznosu od 675 milijuna eura u prvih šest mjeseci ove godine. Kao rezultat toga, neto dobit se za isto razdoblje smanjila na 294 milijuna eura”, rekao je Bernd Splat, glavni izvršni direktor Erste Group Bank AG.

“Rast depozita za više od 5 posto ponovno je bio snažan, odražavajući povjerenje klijenata u nas. Volumeni kredita narasli su za više od 2 posto, potaknuti vladinim mjerama poput moratorija na kredite i kredita uz garancije. Najjasniji znak naše snažne pozicije je rekordno visoka kapitalizacija, vidljiva u našoj stopi osnovnog redovnog kapitala od 14.2 posto, daleko iznad minimalnog regulatornog zahtjeva”, dodao je Spalt.

Operativni rezultat 1,36 milijardi eura

Dok je neto rezultat od trgovanja značajno pao na -19,2 milijuna eura (310,1 milijun eura), stavka dobici/gubici iz financijskih instrumenata mjereni po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak popravila se na 28,5 milijuna eura (-140,1 milijuna eura). Obje stavke bile su pod utjecajem učinaka vrednovanja zbog volatilnosti tržišta izazvane pandemijom COVID-19.

Opći administrativni troškovi smanjeni su na 2,11 milijardi eura (-1,5%). Troškovi zaposlenih povećani su na 1,26 milijardi eura (+0,8%), a drugi administrativni troškovi smanjeni su na 583,3 milijuna eura (-6,7%).

Amortizacija i deprecijacija iznosile su 265,9 milijuna eura. Ukupno se operativni rezultat smanjio na 1,36 milijardi eura (-6,2%). Omjer troškova i prihoda popravio se na 60,9 posto.

Zbog neto alokacija, rezultat umanjenja vrijednosti koji proizlazi iz financijskih instrumenata iznosio je -675,4 milijuna eura ili 82 bazna boda prosječnog bruto kredita klijentima (neto otpuštanja od 42,8 milijuna eura ili 2 bazna boda).

Smanjen udio nenaplativih kredita

Alokacija rezervacija za kredite te obveze i dana jamstva rasla je na svim ključnim tržištima. Porast alokacije rezervacija najviše je uzrokovan pogoršanjem makroekonomskih predviđanja zbog pandemije COVID-19. Pozitivan doprinos dolazi iz visokog prihoda od povrata već otpisanih kredita u Rumunjskoj.

Udio nenaplativih kredita temeljen na bruto kreditima klijentima poboljšao se na 2,4 posto. Pokrivenost nenaplativih kredita rezervacijama narasla je na 91,1 posto.

Ostali operativni rezultat poboljšao se na -169,9 milijuna eura. Troškovi godišnjih doprinosa za sanacijske fondove uključeni u ovu stavku povećali su se – osobito u Austriji – na 93,7 milijun eura.

Porez na dobit pao je na 140,3 milijuna eura (212,7 milijuna eura). Manjinski interesi pali su na 76,1 milijun eura (205,2 milijun eura) zbog značajno nižeg doprinosa dohotka štedionica. Neto rezultat pripisiv vlasnicima matice iznosio je 293,8 milijuna eura (-59,9%; 731,9 milijuna eura).

Ukupni kapital, ne uključujući instrumente dodatnog osnovnog kapitala (AT1), narastao je na 19,2 milijardi eura. Ukupni rizik (rizikom ponderirana aktiva koja uključuje kreditni, tržišni i operativni rizik, konačni CRR) – pao je na 115,3 milijardi eura. Stopa osnovnog redovnog kapitala (konačni CRR) povećana je na 14,2 posto, a stopa ukupnog kapitala na 19,1 posto.

Imovina povećana na 264,7 mlrd eura

Ukupna imovina povećana je na 264,7 milijardi eura. Na strani aktive gotovina i saldo gotovine porasli su na 18,4 milijardi eura, a krediti i potraživanja od banaka na 27,4 milijardi eura. Krediti i potraživanja od klijenata narasli su na 163,7 milijardi eura (+2,2%).

Što se tiče pasive, depoziti banaka narasli su na 22 milijarde eura kao rezultat povećanog refinanciranja od strane Europske središnje banke. Depoziti klijenata nastavili su rasti – posebno u Češkoj i Austriji – i dosegnuli su 182,7 milijardi eura (+5,1%). Omjer kredita i depozita iznosio je 89,6 posto.

“Želio bih zahvaliti svim našim zaposlenicima u Austriji i regiji SIE na njihovom izvanrednom radu u najtežim okolnostima u posljednjih nekoliko mjeseci. Budući da smo jedna od vodećih financijskih institucija u regiji SIE, naše aktivnosti bile su presudne za održavanje gospodarstava u regiji. Između ostalog, bili smo kanal za prijenos više od 16 milijardi eura u vladinim mjerama i držali gotovo sve svoje poslovnice otvorenima, dok je digitalna platforma George ostvarila rekorde u korištenju. Našim doprinosom pomogli smo pojedincima i kompanijama u našoj regiji u ispunjavanju njihovih financijskih potreba“, porućio je Splat, glavni izvršni direktor Erste Groupe.