Polugodišnja neto dobit Erste banke pala na 330,4 mil. kuna

Neto dobit banke manja je zbog rezervacija za Agrokor, no operativno poslovanje je stabilno, a predsjednik Uprave Christoph Schoefboeck ističe rast stambenih kredita građanima te kredita plasiranih gospodarstvu

92
Erste&Steiermärkische Bank d.d.u prvom polugodištu 2017

Erste&Steiermärkische Bank d.d.u prvom polugodištu 2017. prema nekonsolidiranom financijskom izvještaju, bez ovisnih društava, ostvario je neto dobit od 330,4 milijuna kuna. Rezultat je 22,2 posto slabiji u odnosu na 425 milijuna kuna dobiti ostvarenih u prvom polugodištu 2016. Smanjenje neto dobiti jednim je dijelom posljedica činjenice da rezultat iz prethodne godine obuhvaća jednokratne učinke prodaje udjela u društvu VISA Europe Limited, u iznosu od 74,9 milijuna kuna, te niže dobiti od trgovanja zbog smanjenog intenziteta aktivnosti u tom segmentu na tržištu tijekom prve polovice 2017.

Na ostvareni financijski rezultat ESB grupe u prvoj polovici 2017. godine u značajnoj su mjeri utjecali povećani troškovi rezervacija, što proizlazi iz situacije u kojoj se našao koncern Agrokor. Operativno poslovanje zadržalo je stabilnost, čime smo dodatno učvrstili svoju poziciju na hrvatskom bankarskom i financijskom tržištu”, istaknuo je Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste&Steiermärkische Banke  komentirajući poslovni rezultat u prvoj polovici godine. “Veseli nas trend rasta novih kreditnih plasmana, posebno u segmentu stambenih kredita građanima te kredita plasiranih gospodarstvu.”

Rast kamatnih prihoda

Neto kamatni prihod banke porastao je za 3,2 posto, sa 787,4 milijuna kuna u prvoj polovici 2016. na 812,7 milijuna kuna u istom razdoblju ove godine. Neto prihod od naknada i provizija porastao je 8,7 posto, sa 191,6 milijuna kuna u prvih šest mjeseci 2016. na 208,3 milijuna kuna u prvoj polovici 2017.

Ukupna aktiva banke krajem lipnja 2017. iznosila je 57,3 milijarde kuna, što je 2,1 posto više u odnosu na kraj 2016. Ukupni krediti na dan 30. lipnja 2017. iznosili su 35,4 milijarde kuna, 1,3 posto više u odnosu na  kraj prosinca 2016. Ukupni depoziti banke u prvih šest mjeseci ove godine porasli su 2,6 posto, na  43,1 milijardu kuna. 

U  prvoj polovici 2017. banka je zabilježila pozitivne trendove u segmentu novog kreditiranja. U poslovanju s građanstvom, koje uključuje i mikro poduzeća, ostvaren je rast novih plasmana za oko 9 posto odnosno za oko 100 milijuna kuna u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine, na oko 1,7 milijardi kuna. Pritom je u segmentu novih plasmana stambuenih i adaptacijskih kredita građanima ostvaren porast oko 30 posto, s 213,2 milijuna kuna u prvih šest mjeseci 2016., na 276,3 milijuna kuna u istom razdoblju ove godine.

Plasmani gospodarstvu povećani za oko pola milijarde kuna

U poslovanju s gospodarstvom također su zabilježeni pozitivni trendovi odnosno rast novog kreditiranja, pri čemu je rast novih plasmana u prvoj polovici godine bio nešto veći od 13 posto, s 3,7 milijardi kuna u prvih šest mjeseci 2016. na 4,2 milijardi kuna u istom razdoblju ove godine.

Neto dobit ESB grupe nakon manjinskih udjela u prvoj je polovici 2017. iznosila 98,1 milijun kuna. Najznačajniji utjecaj na njezino smanjenje u odnosu na isto razdoblje 2016., kada je iznosila 585,4 milijuna kuna, imali su povećani troškovi rezervacija zbog situacije u kojoj se našao koncern Agrokor i s njime povezana društva. Neto kamatni prihod ESB grupe zadržao je stabilan trend te je u prvoj polovici iznosio 1,03 milijarde kuna, u odnosu na 1,04 milijarde kuna u istom razdoblju godinu ranije. Neto prihod od provizija i naknada povećan je s 307,7 milijuna kuna u prvoj polovici 2016., na 330,8 milijuna kuna u istom razdoblju ove godine.

Ukupna aktiva ESB grupe krajem lipnja 2017. iznosila je 66,2 milijarde kuna, što je 0,9% više u odnosu na kraj prosinca 2016., kada je iznosila 65,6 milijardi kuna. Ukupni krediti na dan 30.6.2017. iznosili su 42,3 milijarde kuna, što je 1,1% manje u odnosu na 31.12.2016., kada su iznosili 42,8 milijardi kuna. Ukupni depoziti ESB grupe krajem lipnja 2017. iznosili su 44,6 milijardi kuna, što je 1,6% više u odnosu na 31.12.2016., kada su iznosili 43,9 milijardi kuna.

Fokus na poduzetničkom bankarstvu

Politička i pravna stabilnost, potreba daljnje konsolidacije javnih financija te osiguravanje adekvatnog okvira za daljnji oporavak gospodarske aktivnosti, i to prije svega aktivnijim provođenjem strukturnih reformi, osnovni su preduvjeti zadržavanja pozitivnih ekonomskih trendova hrvatskog gospodarstva. Uspjeh na tim kolosijecima otvara put ka daljnjoj makroekonomskoj stabilizaciji te ujedno kreira potencijal za pozitivne pomake i po pitanju kreditnog rejtinga, odnosno daljnjeg pada premije rizika.

U idućem razdoblju Erste banka će nastaviti pratiti financijske potrebe građana, a intenzivan fokus i dalje će biti na poduzetničkom bankarstvu, kao i na praćenju svih kvalitetnih projekata koji općenito potiču razvoj realnog sektora i rast zaposlenosti. Istovremeno će banka nastaviti razvijati svoje digitalno poslovanje, prateći suvremene trendove i potrebe svojih klijenata. Kroz partnerski odnos s klijentima, otvorenu komunikaciju i razumijevanje međusobnih potreba, Erste banka želi nastaviti graditi poslovni uspjeh te na taj način dati adekvatan doprinos rastu i razvoju hrvatskog gospodarstva, s ciljem realizacije svih njegovih potencijala. Cilj Erste banke je održivi rast i dugoročni uspjeh na hrvatskom tržištu, a pozitivan financijski rezultat banke, u konačnici, donosi korist i za hrvatsko društvo u cjelini.