Fina: Glavnica duga poduzeća u 2021. smanjena za pola milijarde kuna

Nepodmirene obveze građana porasle su ovoj godini za više od 600 milijuna kuna, na 17,6 milijardi kuna, a broj evidentiranih građana koji ne podmiruju obveze povećan je za 4,1 posto, na 241.086

20
[Image by Greg Montani from Pixabay]

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje 30. lipnja 2021. u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 15.377 poslovnih subjekata, što je za 54 poslovna subjekta ili 0,3 posto manje u odnosu na prosinac 2020. godine. Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, evidentiran u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 4,4 milijarde kuna (glavnica), što je za 498,9 milijuna kuna (10,1%) manje u odnosu na stanje krajem prosinca 2020. godine.

Dug po kamatama je iznosio 1,2 milijarde kuna pa tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju lipnja iznosi 5,6 milijardi kuna.

Podaci Fine pokazuju da je među ovršenim poslovnim subjektima nešto više fizičkih osoba koji obavljaju registriranu djelatnost (obrtnici), dok u iznosu prevladavaju pravne osobe.

Krajem lipnja evidentirane dospjele neizvršene osnove za plaćanje imalo je 7416 pravnih osoba s glavnicom duga od 3,2 milijarde kuna. Kada se tomu pridodaju kamate u iznosu od 767,6 milijuna kuna, ukupan dug pravnih osoba iznosio je 3,9 milijardi kuna.

Blokirane račune krajem lipnja imala je i 7961 fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost, a njihov je ukupni dug iznosio oko 1,65 milijardi kuna, od čega se 1,25 milijardi kuna odnosi na glavnicu, a 400,2 milijuna na kamatu.

Blokirana 241 tisuća građana

U Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje je, zbog neizvršenih osnova za plaćanje 30. lipnja 2021. godine, bilo evidentirano 241.086 potrošača, što je za 4,1 posto više nego u prosincu 2020. godine. Dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 17,6 milijardi kuna (glavnica), što je za 3,6 posto više u odnosu na prosinac prethodne godine.

Najveći dio duga, u iznosu od 5,3 milijarde kuna (bez kamata), odnosio se na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama, dug je iznosio 6,1 milijardu kuna. Udio duga potrošača prema bankama kao vjerovnicima, 30. lipnja 2021. godine u ukupnom dugu bio je 30,2 posto, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 34,9 posto.

Prema stanju od 30. lipnja ove godine, 1522 potrošača ima dug veći od milijun kuna (udio u broju potrošača 0,6%), koji je iznosio 6,8 milijardi kuna (udio u ukupnom dugu potrošača 38,9 posto).

Kada se glavnici od 17,6 milijardi kuna doda i dug po osnovu kamata u iznosu 6,5 milijardi kuna, ukupan dug građana s blokiranim računima krajem lipnja iznosio je 24,1 milijardu kuna.

>>Pandemija nas natjerala u dug kako bismo podmirili svakodnevne potrebe

>>Putem sustava e-Građani možete provjeriti imate li ovrhu