Godišnji prinosi mirovinskih fondova u trećem stupu od 0,06% do 17,51%

Neto imovina DMF-ova u listopadu je porasla za 97,0 milijuna kuna (1,3% na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,45 milijardim kuna, dok su se mjesečni prinosi pojedinačnih fondova kretali u rasponu od -0,23 posto do 1,69 posto

46

U listopadu 2021. broj članova osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,5 posto, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao se za 0,2 posto, čime su spomenuti fondovi imali 348.464, odnosno 45.588 članova, navodi HANFA u mjesečnom izvješću za listopad.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 62,3 milijuna kuna, što je 13,3 posto više nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 23,5 milijuna kuna, što je 4,3 posto manje nego prethodnog mjeseca. Od svih isplata, njih 9,3 posto bile su one zbog smrti, 25,9 posto zbog promjene fonda, a 64,8 posto isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga.

Kod isplata zbog umirovljenja 5,8 milijuna kuna isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 6,2 milijuna kuna isplaćeno je u formi jednokratnih isplata, dok je 3,2 milijuna kuna transferirano za isplatu u mirovinska osiguravajuća društva.

Neto imovina DMF-ova u listopadu je porasla za 97,0 milijuna kuna (1,3% na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,45 milijardim kuna, dok su se mjesečni prinosi pojedinačnih fondova kretali u rasponu od -0,23 posto do 1,69 posto. Raspon godišnjih prinosa iznosio je od 0,06 posto do 17,51 posto, dok su prinosi od početka godine bili u rasponu od -0,13 posto do 11,48 posto.

Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 54,6 posto neto imovine, zatim dionice s 25,8 posto te investicijski fondovi s 12,3 posto. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 1,8 psoto, udio dionica povećao se za 0,5 posto, a ulaganja u investicijske fondove za 1,3 posto.

Mirovinska osiguravajuća društva

Na kraju trećeg tromjesečja 2021. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 6954 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 5768 korisnika. Ukupna aktiva MOD-ova na kraju trećeg tromjesečja 2021. iznosila je 1,9 milijardi kuna, odnosno 632,9 milijuna kuna ili 50,0 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupna sveobuhvatna dobit MOD-ova u prvih devet mjeseci 2021. iznosila je 4,2 milijuna kuna, što je za 43,9 posto manje nego u istom razdoblju 2020.